Alpha Bank: Παταγώδης αποτυχία συλλογής φόρων- Αναποτελεσματική η υπερ-φορολόγηση

ALPHA BANKΚριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο ασκούν οι αναλυτές της Alpha Bank, που χαρακτηρίζουν αναποτελεσματική την υπερ-φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και κάνουν λόγο για παταγώδης αποτυχία στη συλλογή φόρων. Η εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείμματος δίνει «αβάντα».

Ειδικότερα, στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εξέδωσε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank αναφέρεται πως η εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης από το 2012 δίνει «αβάντα» ύψους άνω των 2,9 δισ. ευρώ στην επιδίωξη της χώρας για δημιουργία σημαντικού ήδη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η συνεπαγόμενη απαλλαγή της χώρας από τα ανωτέρω ελλείμματα που την οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονομική κατάρρευση, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάκτηση της αναγκαίας αξιοπιστίας και της οικονομικής της ανεξαρτησίας, με έγκαιρη είσοδό της σε πορεία υγιούς ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας από το 2014.

Η Alpha Bank υπογραμμίζει πως η αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση της περιουσίας δεν περιλαμβάνει έσοδα από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του έτους 2010, καθώς τα εκκαθαριστικά σημειώματα απεστάλησαν πρόσφατα και οι φόροι θα εισπραχθούν εντός του 2013. Επισημαίνει, επίσης, πως αν και ο φόρος αυτός βαίνει προς κατάργηση, η επιβάρυνση των φορολογουμένων είναι προδήλως εξοντωτική, ιδιαίτερα μετά την είσπραξη του φόρου επί των ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Επιβάλλεται δε σε αντικειμενικές αξίες που πλέον είναι πολύ ανώτερες των πραγματικών, με υπέρογκους συντελεστές και ανεξαρτήτως της φοροδοτικής ικανότητας των υπόχρεων, σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Επίσης, οι αναλυτές κάνουν λόγο για εμμονή της κυβέρνησης να αντλήσει έσοδα με τον τρόπο αυτό καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία συλλογής φόρων σε άλλους τομείς στους οποίους η φοροδιαφυγή οργιάζει. «Είναι προφανές ότι η φορολόγηση της περιουσίας με όρους οιονεί κατάσχεσης δεν πρόκειται να αντισταθμίσει την αδικία που υφίστανται οι συνεπείς φορολογούμενοι και την κοινωνικά απαράδεκτη επιβάρυνση των χαμηλών εισοδημάτων μέσω της περικοπής μισθών και συντάξεων και της έκρηξης της ανεργίας» και προσθέτουν ότι «η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων, η οποία σημειωτέον πληρώθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλόμισθων, δεν αντικατοπτρίστηκε στην ανάλογη αύξηση των φορολογικών εσόδων, διότι, προφανώς, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός μη συνεπών φορολογουμένων με σχετικά υψηλά εισοδήματα και περιουσία δεν κατέβαλε τους αναλογούντες φόρους το 2012, ενδεχομένως σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι στα προηγούμενα έτη».

Τέλος, τονίζουν αντί να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για έγκαιρη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το ελληνικό δημόσιο στην περίοδο της κρίσης, επιβάλλονται νέοι φόροι στους συνεπείς φορολογούμενους και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις γενικά και στα ακίνητα ειδικότερα, που θέτουν νέα εμπόδια στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ασυνεπών φορολογουμένων (ιδιωτών και επιχειρήσεων) διογκώνονται.

«Παρά τις εξαιρετικά ικανοποιητικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής, οι εξελίξεις στο φορολογικό σύστημα της χώρας αποτελούν μια εξαιρετικά επώδυνη για τη χώρα αποτυχία των κρατικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την είσπραξη των φόρων και των έκτακτων εισφορών που επιβάλλονται στην προσπάθεια για έξοδο της χώρας από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση.

Ακόμη, τονίζεται πως οι κρατικές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει την έξαρση της φοροδιαφυγής σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεπείς φορολογούμενοι, ακόμη και οι χαμηλόμισθοι, επιβαρύνονται υπέρμετρα με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις επωμιζόμενοι με προκλητική ανισομέρεια το βάρος της απολύτως αναγκαίας αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας της χώρας διεθνώς.