>Alpha Bank: Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2011

>

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2011
Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% μετά από απομείωση περίπου
21% στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ.
Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού
– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 10,0% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,1% και 12,3% αντιστοίχως.
– Αξιοσημείωτη επίδοση στα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή) με τον δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέρχεται σε 7,4% τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου.
– Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας
χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 2,8 δισ. σε ετήσια βάση σε Ευρώ 50,5 δισ.
– Απομείωση περίπου 21% ή Ευρώ 0,6 δισ. στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων έως τη λήξη των επενδύσεών μας σε Ελληνικά Ομόλογα, που αντανακλά τη συντηρητική πολιτική της Τραπέζης για θωράκιση του Ισολογισμού.
– Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ύψους Ευρώ 16,9 δισ.
– Δείκτης καθυστερήσεων στο 10,3%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,5 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 48%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126%.
Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες
– Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 879,4 εκατ., μειωμένο κατά 4,1%, ως συνέπεια του μειωμένου όγκου των χορηγήσεων.
– Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 πόντους το β’ τρίμηνο σε 2,8%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων.
– Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,6%, σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα
περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 60 πόντους σε 49,8%.
– Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 559,8 εκατ. έναντι Ευρώ 562 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2010.
– Ζημίες απομειώσεως Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 539 εκατ. μετά από φόρους.
– Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 14 εκατ. μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 532 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 209 πόντους.
“Η συμφωνία που επετεύχθη την 21 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ένα νέο πακέτο στηρίξεως προς την Ελλάδα, αποτυπώνει τη δέσμευση των Εταίρων μας να ενισχύσουν τις προσπάθειες αναδιαρθρώσεως της χώρας.
Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως θα βελτιώσει σημαντικά τη δημοσιονομική προοπτική της χώρας και σε συνδυασμό με τα μέτρα οικονομικής προσαρμογής, αναμένεται να αποκαταστήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης, αλλά και να θέσει την Ελλάδα σε τροχιά αναπτύξεως.
Η Alpha Bank, ως σημαντικός παράγοντας της Ελληνικής Οικονομίας, συμμετέχει ανάμεσα στις τράπεζες που στηρίζουν εθελοντικά την πρόταση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού
Ινστιτούτου (IIF), συνεισφέροντας ενεργά στην προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από την ύφεση.”
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος


“Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, επιτύχαμε τη διατήρηση της οργανικής κερδοφορίας μας κατά το β’ τρίμηνο του έτους.
Το Δίκτυό μας συνέχισε να παράγει σταθερά έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες και η προσήλωσή μας στο πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών βελτίωσε την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών.
Επιπλέον, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων θωρακίζοντας τον ισολογισμό μας από τη συνεχιζόμενη οικονομική επιβράδυνση.
Η επίδοσή μας στις πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), επιβεβαίωσε την υποδειγματική κεφαλαιακή μας θέση, ανέδειξε την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού στα πιο αντίξοα σενάρια και ενδυνάμωσε τη θέση μας ως της καλύτερης τραπέζης του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα”.
Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος
Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.