Alpha Bank: «Αρνητική εξέλιξη το PSI για τους μετόχους των τραπεζών»

ALPHA BANK
ALPHA BANK

Εξαιρετικά ευνοϊκή εξέλιξη για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά αρνητική εξέλιξη για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους.

Στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, που δόθηκε την Παρασκευή στη δημοσιότητα, αναφέρεται πως η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους συνιστά μια εξαιρετικά ευνοϊκή εξέλιξη για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά αρνητική εξέλιξη για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών (φυσικών προσώπων και θεσμικών επενδυτών), που καλούνται στην ουσία να επωμιστούν ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Βασική αιτία των ζημιών αυτών ήταν η τοποθέτηση εκ μέρους των τραπεζών ενός μέρους της εθνικής αποταμίευσης που διαχειρίζονταν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή σε δάνεια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως επέβαλλαν οι κανόνες χρηστής διαχείρισης, σύμφωνα με τις οποίες τα κρατικά ομόλογα και οι κρατικές εγγυήσεις αξιολογούνται ως επενδύσεις μηδενικού κινδύνου.

 

Οι αναλυτές της Alpha αναφέρουν πως σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για την χώρα μας, οι φορολογούμενοι άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ αναλαμβάνουν μεγάλα βάρη για να βοηθηθεί η Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται, η αλληλεγγύη αυτή εκφράζεται με τη διαγραφή μέρους του χρέους κατά 110 δισ. ευρώ, την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής κατά 11 έως 30 έτη, τη δεκαετή περίοδο χάριτος στην πληρωμή χρεολυσίων, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού στα διακρατικά δάνεια, μείωση του επιτοκίου στα νέα ελληνικά ομόλογα κάτω από το επιτόκιο της αγοράς, στο 2% μέχρι το 2015 και 3% από το 2015 έως το 2020, την μεταφορά κερδών που σχετίζονται με την διακράτηση ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, καθώς βεβαίως, αλλά και την παροχή πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας σημαντικού ύψους, για να καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα του ελληνικού κράτους τα επόμενα χρόνια μέχρι να ορθοποδήσει η χώρα.

 

«Οποιαδήποτε άλλη μικρόψυχη θεώρηση των πραγμάτων δεν συνάδει με την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, ενώ η τήρηση των όρων που συνοδεύουν το δεύτερο πρόγραμμα είναι έτσι και αλλιώς αναγκαία για την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας μας. Είμαστε οι αποδέκτες των ωφελειών από την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους που έχει γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα. Εμείς χρωστάμε», σημειώνεται στο δελτίο της Alpha Bank.

Ακόμη, σημειώνεται πως με την απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2012 δίδεται στην Ελλάδα η δυνατότητα να επιταχύνει ως συγκροτημένη πολιτεία και ως πλήρες μέλος της ζώνης του ευρώ την εφαρμογή του προγράμματός της για δημοσιονομική προσαρμογή με καταπολέμηση της σπατάλης, της διαφθοράς και της ανεξέλεγκτης φοροδιαφυγής και για εκ βάθρων διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ουσιαστική και συνεχή βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας της και αποτρέπεται, επίσης, οριστικά η διολίσθηση της Ελλάδας σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας.

 

Όσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες η Alpha Bank αναφέρει πως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αγοράς δυσχεραίνεται, αν δεν καθίσταται και αδύνατη, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται για τον υποψήφιο επενδυτή κατά πόσον η τράπεζα θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει το ποσόν που κατ’ ελάχιστον θα έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Αυτό δε, θα έχει επιπτώσεις στη μορφή των δικαιωμάτων ψήφου που αποκτά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε κάθε τράπεζα.

«Συνεπώς ο κίνδυνος να γίνουν οι τράπεζες ΔΕΚΟ, ακόμη και αν πρόκειται για σύγχρονες ΔΕΚΟ, είναι ορατός. Και ένα κρατικοποιημένο τραπεζικό σύστημα θα ήταν καίριο πλήγμα στην προσπάθεια για ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία ώστε να αποκατασταθεί η καταθετική βάση των τραπεζών σε φυσιολογικό επίπεδο», σημειώνεται δεικτικά.