ALPHA BANK: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK
ALPHA BANK

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22.5.2012, ενέκρινε την παύση των εργασιών και της εν γένει διαδικασίας συγχωνεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”, την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της από 15ης Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνελεύσεως, την επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, των προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων της Τραπέζης, αναφορικά με τη συγχώνευση.

 

ALPHA BANK: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 22.5.2012 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 8.338 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 189.766.995 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,52% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχωνεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”. Ανάκληση του συνόλου των από 15ης Νοεμβρίου 2011 αποφάσεων της 2ας Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” και αποδέσμευση της τελευταίας εκ πάσης συμβατικής σχέσεως μετά ή υπέρ της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”. Χορήγηση οικείων εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” (η “Τράπεζα”).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,52% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(Α) Την παύση των εργασιών και της, εν γένει, διαδικασίας συγχωνεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.” (η “Συγχώνευση”),

(Β) Την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της από 15ης Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνελεύσεως, καθ’ άπαντα τα σκέλη των,

(Γ) Την αποδέσμευση της Τραπέζης εκ των πάσης φύσεως συμβατικών και λοιπών δεσμών της μετά ή υπέρ της Eurobank ως προς τη Συγχώνευση, και

(Δ) Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεως για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών προς τον σκοπό εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΑΙ = (98,70%) 187.170.633 ΟΧΙ = (1,30%) 2.458.104 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 4.215

Θέμα 2ο: Έγκριση και επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων, της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” αναφορικά με τη συγχώνευση αυτής δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,52% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε τις πάσης φύσεως υλικές πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες, ως και απήλλαξε, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη αυτού, τους προστηθέντες, πληρεξουσίους και εντολοδόχους της Τραπέζης, ως προς τη Συγχώνευση.

ΝΑΙ = (98,70%) 187.169.973 ΟΧΙ = (1,30%) 2.458.764 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 4.215

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τραπέζης διά συμπληρώσεως των διατάξεων αυτού περί διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών ηλεκτρονικών μέσων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,52% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού ώστε, κατ’ εναρμόνιση προς το άρθρο 28(α) παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, να προβλέπεται στο Καταστατικό της Τραπέζης η δυνατότητα κοινοποιήσεως του διορισμού ή/και της ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών (πλέον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, υπό όρους και προϋποθέσεις που θέλουν ορισθεί διά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (98,76%) 187.273.733 ΟΧΙ = (1,24%) 2.355.004 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 4.215