Alpha Bank: Μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι

ALPHA BANK
ALPHA BANK

Η Ελλάδα μπορεί να ανατρέψει τις εξαιρετικά υποβαθμισμένες εκτιμήσεις της τρόικα αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων και να παρουσιάσει δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα της επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων.

Το νέο ΜΟΠ περιέχει σημαντικά μέτρα πολιτικής που αν εφαρμοστούν με αποφασιστικότητα μπορεί να συμβάλλουν το 2012 τόσο σε πολύ πιο προωθημένη δημοσιονομική προσαρμογή όσο και σε πολύ χαμηλότερη ύφεση, υποστηρίζει η Τράπεζα και προσθέτει:

Αν αυτό γίνει, τότε το οικονομικό κλίμα θα βελτιωθεί σταδιακά και οι εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις της Τρόικα για την ανάπτυξη της χώρας μετά το 2013 θα ανατραπούν ουσιαστικά. Με την ολοκλήρωση του PSI και με την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ΜΟΠ, το δημόσιο χρέος της χώρας μπορεί να μειωθεί κάτω του 100% του ΑΕΠ το 2020.

Συγκεκριμένα το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank αναφέρει:

Σε χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα, η προσαρμογή επιλέγεται συνήθως να γίνει με μια μεγάλη υποτίμηση του νομίσματός τους, εάν μπορεί να διασφαλισθεί ότι οι μισθοί δεν θα αυξηθούν όσο και ο πληθωρισμός που θα προκύψει.

Η Ελλάδα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να έχει ένα σταθερό και ισχυρό νόμισμα το Ευρώ, που είναι κοινό για όλες τις χώρες της ΖτΕ και που η Κυβέρνησή της δεν μπορεί να το υποτιμήσει. Χωρίς τη δυνατότητα υποτίμησης, η προσαρμογή επιχειρείται με ευθείς και ορθολογικούς τρόπους επιδιώκοντας τη μείωση των ελλειμμάτων με την εξάλειψη των αντιοικονομικών καταστάσεων και καταστροφικών πολιτικών επιλογών που οδήγησαν σε αυτά τα ελλείμματα.

Διότι, η μείωση των ελλειμμάτων του δημοσίου απαιτεί όχι μόνο την κάλυψή τους με πρόσθετους φόρους, αλλά κυρίως με την εκ βάθρων αναδιοργάνωση της κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ και την αλλαγή των αντικοινωνικών πολιτικών πρακτικών (της πλειοδοσίας σε παροχές χωρίς την ανάγκη τήρησης ακριβών εισοδηματικών προϋπολογισμών).

Επίσης, μετά τη μεγάλη πτώση της εγχώριας ζήτησης, που προκύπτει από τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και από την πτώση του επιπλέον δανεισμού από το εξωτερικό, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και των πωλήσεων των επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις ξένες αγορές απαιτεί την προς τα κάτω προσαρμογή του κόστους λειτουργίας.

Επομένως, μια από τις βασικές επιδιώξεις των νέων μέτρων που εξειδικεύτηκαν και συμπεριλαμβάνονται στο νέο ΜΟΠ, είναι να άρει τα εμπόδια που υπήρχαν στην προς τα κάτω προσαρμογή των μισθών των ασφαλισμένων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όπως επιβάλλει η παρατεταμένη ύφεση και η μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

Ωστόσο, η επιτυχία και του νέου ΜΟΠ φαίνεται να εξακολουθεί υπονομεύεται από τους ίδιους παράγοντες που, όπως προαναφέρθηκε, έθεσαν αξεπέραστα εμπόδια στην υλοποίηση και οδήγησαν στα αρνητικά αποτελέσματα του 1ου ΜΟΠ.

Η ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνεται να υλοποιήσει και το 2ο ΜΟΠ σε ένα οικονομικό περιβάλλουν που εξακολουθεί να επιβαρύνεται από την υπέρμετρα διογκωμένη αβεβαιότητα και το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα που δημιουργείται κατά κύριο λόγο από την αρνητική στάση της Τρόικα και των δανειστών της χώρας όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας της για ανάπτυξη και για δημοσιονομική προσαρμογή και για την ολοκλήρωση του 2ου ΠΧΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τρόικα επιβάλλει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα μείωσης των δημοσίων δαπανών ύψους € 3,3 δις το 2012, και, παρόλα αυτά, προβλέπει και πάλι πρωτογενές έλλειμμα στη γενική κυβέρνηση ύψους € 2,05 δις (δηλαδή, -1,0% του ΑΕΠ), από πλεόνασμα € 2,9 δις (1,6% του ΑΕΠ) που προέβλεπε ο Π2012.

Με κάποιο τρόπο μέσα σε δύο μήνες φαίνεται να εξαφανίστηκε (στις προβλέψεις της Τρόικα) ένα ποσό ύψους άνω των € 8 δις.

Την ίδια στιγμή η Τρόικα ασκεί αφόρητες πιέσεις στην Κυβέρνηση για να προσδιορίσει η τελευταία επιπλέον μέτρα ύψους € 0,325 δισ, διότι, κατά τη γνώμη της, μόνο έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές έλλειμμα -1,0% του ΑΕΠ το 2012. Και ο Πρόεδρος του Eurogroup αναβάλει τη συνεδρίαση του Eurogroup της 15ης Φεβρουαρίου 2012 διότι κατά τη γνώμη του η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς τα μέτρα αυτά.

Με αυτές τις πρακτικές το οικονομικό κλίμα και η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα συμπιέζονται περαιτέρω και καθιστούν πολύ πιθανή την απώλεια πολύ περισσότερων εσόδων για την Κυβέρνηση από τα € 0,325 δις που θα κερδίσει με τις περικοπές που, άλλωστε, ήδη προσδιόρισε.

Επίσης, μετά την πτώση του ΑΕΠ κατά -6,8% το 2011, η Τρόικα αλλάζει την πρόβλεψή της για την πτώση του ΑΕΠ το 2012 στο -5,0%, από -3,9% που ήταν η πρόβλεψή της τον Ιαν.’12, από -3,0% τον Δεκ.’11, από -2,8% τον Σεπτ.’11 και από 0,5% τον Ιούν.’11.

Επιπλέον, η Τρόικα εκτιμά τώρα ότι αύξηση του ΑΕΠ θα είναι αρνητική και το 2013, ενώ αύξηση του ΑΕΠ για το έτος ως σύνολο θα επιτευχθεί μόνο από το 2014. Δεδομένου ότι στην τρέχουσα περίοδο οι προβλέψεις της Τρόικα για την Ελλάδα θεωρούνται ως οι μόνες αξιόπιστες, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό- πραγματοποιούμενες.

Αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο όταν οι εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη οδηγούν στην επιβολή ακόμη πιο εκτεταμένων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που πράγματι οδηγούν σε επιπλέον πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.