>Alpha Bank: Τί πρέπει να γίνει τις επόμενες 100 ημέρες

>

Alpha Bank: Τί πρέπει να γίνει τις επόμενες 100 ημέρεςAlpha Bank: Τί πρέπει να γίνει τις επόμενες 100 ημέρες

«Μεγάλης σημασίας» χαρακτηρίζει η Alpha Bank, στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, την «απόφαση τριών πολιτικών κομμάτων της χώρας για τη δημιουργία νέας κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση και την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ζώνης του Ευρώ της 27ης Οκτωβρίου 2011 για το 2ο Πακέτο Χρηματοδοτικής Στήριξης της Ελλάδος (2o ΠΧΣ) και την διενέργεια βουλευτικών εκλογών στις αρχές του 2012».

«Ευχής έργον θα ήταν να μην επηρεάσει ο χρόνος των εκλογών το έργο της κυβέρνησης αυτής ώστε να της δοθεί άπλετος χρόνος για την επιτέλεση του έργου της. Η νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές θα επιφορτισθεί με την υλοποίηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί ως προϋπόθεση για το 2ο ΠΧΣ, δηλαδή των μέτρων του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2011-2015, όπως αυτά θα συμπεριληφθούν στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής μεταξύ της Ελλάδος και των δανειστών της» σχολιάζει η Alpha Bank και προσθέτει ότι «η νέα κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο, που χαίρει πλήρους αποδοχής από την ελληνική κοινωνία, είναι σε θέση να ενεργοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά στους ακόλουθους τομείς:

α) Να δώσει αξιόπιστα και αναμφισβήτητα μηνύματα διεθνώς ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική σταθερότητα με Κυβέρνηση ικανή να ενεργήσει αποφασιστικά και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για έξοδο της χώρας από την κρίση και πολιτική βούληση για την έγκαιρη και πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής της αυτοδυναμίας.

β) Να διακηρύξει με αδιαμφισβήτητο τρόπο την απαρέγκλιτη απόφασή της για εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του ΜΠΔΣ 2011-2015. Ήδη, στην περίοδο 2010-2011 η Ελλάδα έχει επιτύχει εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή και έχει ήδη θεσπίσει και εφαρμόζει σημαντικά μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δημοσίων δαπανών που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2012, από έλλειμμα ύψους 10,8% του ΑΕΠ το 2009.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιστρέψει το εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για τη χώρα και να προχωρήσει ταχύτατα στην υλοποίηση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άμεση εκταμίευση της 6ης δόσης του δανείου των € 110 δις του Μαΐου 2010. Η εκταμίευση της δόσης αυτής υποστηρίζεται από τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που έχει ήδη θεσπίσει και εφαρμόζει η Ελλάδα (π.χ., από τους νόμους ν. 3986/1.7.2011, ν. 4002/22.8.2011, ν. 4024/27 Οκτωβρίου 2011) και από την δημοσιονομική προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως αναλύονται και στις σχετικές Εκθέσεις της Τρόικα για την Ελλάδα. Η δόση θα είχε ήδη καταβληθεί εάν δεν είχε προκύψει η πολιτική αστάθεια στη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, η 6η δόση μπορεί να δοθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση και τα κόμματα που την στηρίζουν δεσμεύονται ήδη ανεπιφύλακτα για την πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου 2011.

Επίσης, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει την αποτελεσματική υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2011. Είναι επίσης αναγκαία η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών στο τελευταίο 2μηνο του έτους έτσι ώστε να εισπραχθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τα έσοδα που έχουν προγραμματιστεί. Θα πρέπει ασφαλώς να εντατικοποιηθεί ο ρυθμός υλοποίησης των μέτρων για την εκλογίκευση της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των ΔΕΚΟ. Η εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση αφορά όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και στη δημόσια διοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει στη Βουλή το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012 έως την 21η Νοεμβρίου 2011 ώστε να ψηφισθεί από τη Βουλή έως την 23η Δεκεμβρίου 2011. Σημειώνεται ότι τα μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δημοσίων δαπανών που εξασφαλίζουν την υλοποίηση του Π2011 και του Π2012 έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους».

«Η νέα κυβέρνηση απαιτείται, επίσης, να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τρόικα του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2011-2015 που στην ουσία αποτελεί το Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής, δεδομένου ότι η νέα δανειακή σύμβαση και η νέα απόφαση του ΔΝΤ για τη δική του συμμετοχή στο 2ο ΠΧΣ της Ελλάδος θα ενσωματώνουν το αναθεωρημένο ΜΠΔΣ και το νέο Μνημόνιο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει: (1) να προωθηθεί η κατάρτιση και η ψήφιση από τη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, (2) να προωθηθούν εντατικότερα και αποτελεσματικότερα οι αποκρατικοποιήσεις με την πλήρη εκμετάλλευση του νέου οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου που ήδη λειτουργεί και, επίσης, (3) να εξειδικευτούν τα πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη υλοποίηση του ΜΠΔΣ για τα έτη 2013 -2014, όπως έχει ήδη υποδειχθεί από την Τρόικα στην Έκθεσή της του Οκτωβρίου 2011. Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ΜΠΔΣ 2011-2015 και η σύνταξη του νέου Μνημονίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011, ώστε να ψηφιστούν από τη Βουλή εντός του Ιανουαρίου του 2012. Το σπουδαιότερο, ωστόσο, είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα πολιτικής που να εξασφαλίζουν την ανάκαμψη της οικονομίας από το 2012, με βάση την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελληνική οικονομία, την εκμετάλλευση της ήδη δυναμικής ανάπτυξης των εξαγωγών και του τουρισμού, καθώς και με τις κρατικές επενδύσεις και τις επενδύσεις ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό και με τις αποκρατικοποιήσεις. Η επάνοδος της οικονομίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2013 μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή».

«Απαιτείται, τέλος», σημειώνει η Alpha, «η άμεση προώθηση των διαδικασιών και των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες που κατέχουν ελληνικά κρατικά ομόλογα για την υλοποίηση του προγράμματος απομείωσης αυτών των ομολόγων κατά 50% («PSI Plus»), που αποτελεί βασικό μέρος του 2ου ΠΧΣ της Ελλάδος που αποφασίστηκε την 26η Οκτωβρίου 2011. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών και η εγκαθίδρυση και έναρξη της εφαρμογής του νέου ΠΧΣ θα εξαρτηθεί από την επιτυχία στην εξασφάλιση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων για την υλοποίηση αυτού του Πακέτου. Για την πλήρη υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων δεσμεύτηκε η ελληνική Κυβέρνηση στο Eurogroup της 7ης Νοεμβρίου 2011.

Η Ελλάδα έχει σήμερα ισχυρό συμφέρον να εξασφαλιστεί αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Ειδικότερα, με τη Ζώνη του Ευρώ να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην κρίση δημοσίου χρέους, με νέο ανησυχητικά ασθενή κρίκο την Ιταλία, η Ελλάδα θα πρέπει να σπεύσει με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα να κλείσει την συμφωνία που έχει εξασφαλίσει για να μειώσει δραστικά την αβεβαιότητα που επιβαρύνει σήμερα δυσανάλογα την οικονομίας της. Επομένως, οι προγραμματιζόμενες βουλευτικές εκλογές στη χώρα θα πρέπει να προκηρυχθούν όταν θα έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τη Βουλή η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου 2011».