Alpha Bank: Στο 1,1 δισ. η επίπτωση απο την εφαρμογή του IFRS9

Στα 1,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται από την Alpha Bank το ύψος των πρόσθετων προβλέψεων που θα σχηματίσει για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου όπως υπαγορεύεται από το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9.

Με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (ΔΠΧΠ 9), το οποίο εφαρμόζεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1.1.2018, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ταξινόμηση και στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, με σημαντικότερες εκείνες που αφορούν τη μεθοδολογία απομειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου. Γνωστοποιούμε ότι έχουν οριστικοποιηθεί οι σημαντικότερες παραδοχές για την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και ότι η επίπτωση της εφαρμογής του επί της καθαρής θέσεως του Ομίλου, βάσει των έως σήμερα γνωστών στην Τράπεζα δεδομένων, εκτιμάται σε περίπου Ευρώ 1,1 δισ. μετά από φόρους. Η εκτιμώμενη, κατά την ανωτέρω εφαρμογή, αύξηση των συσσωρευμένων απομειώσεων για δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών ανέρχεται σε 8,1%. Αντιστοίχως, με την εφαρμογή της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά περίπου 0,1% για το πρώτο έτος, υπολογισμένος με στοιχεία της 31.12.2017. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) την 30.09.2017 ανήρχετο σε 17,8 %. Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2017 θα συμπεριληφθεί συνοπτική πληροφόρηση επί των ανωτέρω, η οποία θα αποτελεί εκτίμηση της οριστικής επιπτώσεως. Δεδομένου ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 αφορά τη χρήση 2018, η οριστική επίπτωση από την εφαρμογή του θα συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που θα δημοσιευθεί για την εν λόγω χρήση. H εκ της εφαρμογής του εν λόγω Προτύπου προκύπτουσα επίπτωση πρέπει να συνεκτιμηθεί με τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν την πολιτική διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου και τη μεθοδολογία υπολογισμού των αναμενόμενων ζημιών απομειώσεως, τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν βάσει του αναθεωρηθέντος Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» για σκοπούς διαφάνειας και επαρκούς πληροφορήσεως όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς