Alpha Bank: Στο 5,01% το ποσοστό της BlackRock

Πάνω από το όριο του 5% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank.

Ειδικότερα, η  Alpha Bank A.E. (η«Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock,Inc., κατόπιν της από 13.8.2019σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 12.8.2019δικαιώματα ψήφουτα οποίααντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές,καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχώνπουενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστόάνω του ορίου του5%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Image