Alpha Real Estate Services: Από 2 Απριλίου η επιστροφή κεφαλαίου 2,20 ευρώ/μετοχή

Ανακοινώνεται από την «Alpha Real Estate Services Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Alpha Real Estate Services»  ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης.01.2024 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €30.800.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, αδιαίρετων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της από €4,15 σε €1,95 ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους ποσού €2,20 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 27.300.000,00, διαιρούμενο σε 14.000.000 (κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, με δικαίωμα ψήφου) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,95 έκαστη.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. 3202453ΑΠ/23.01.2024 απόφασή του (ΑΔΑ 6ΧΡΔ46ΝΛΣΞ-ΥΕΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 02.02.2024 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 2,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και της από 19ης Ιανουαρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι Ευρώ 1,95, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού Ευρώ 2,20, ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 02 Απριλίου 2024.