Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, θα μπορούν να αξιοποιηθούν και παλαιοί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, και προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων, προβλέπεται πως πρώτα θα ξεκινάει η υλοποίηση μιας επιχείρησης και στη συνεχεία θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δεν θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά από τις τράπεζες και ο έλεγχος υλοποίησης της επένδυσης από ελεγκτικές εταιρίες.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη, ώστε ο κάθε επενδυτής να γνωρίζει τους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν στην περιοχή, όπου ενδιαφέρεται να υλοποιήσει την επένδυση του.