Αναπτυξιακός νόμος – Τροπολογία: Παράταση ενός έτους για τα επενδυτικά σχέδια

Παρατείνεται για ένα επιπλέον χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναπτυξιακός νόμος – Τροπολογία: Παράταση ενός έτους για τα επενδυτικά σχέδια.