ATTICA BANK: Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- 19 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά προς 0,30 ευρώ

 

ATTICA BANKΤην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως 199,4 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ, καλείται μεταξύ άλλων να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Attica Bank που έχει προγραμματιστεί για τις 5/2.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας έως 400 εκατ. ευρώ μέσω της καταβολής μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετοχών και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα φέρει χαρακτηριστικά που θα το κατατάσσουν στα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης της Τράπεζας, ‘Tier I’.

. Η Attica bank θα εκδώσει 19 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ αντλώντας 199,4 εκατ ευρώ.

 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

–          Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split).

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΔΣ, προτείνεται η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,35 σε €2,45 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

 

–          Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 75.214.854,65 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €2,45 σε €0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους €75.214.854,65, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. H ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

–          Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Καταστατικού της, ήτοι με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών. Συγκεκριμένα προτείνεται από το ΔΣ η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €199.406.822,10 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και προτεινόμενης τιμής διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι € 199,4 εκατ. .

 

–          Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας (το «ΜΟΔ» ή το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο»), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των € 200 εκατ., υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην ανωτέρω, και δη στο θέμα 3 της παρούσας πρόσκλησης, προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

 

Η  ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ι. ΓΑΜΒΙΛΗ

GAMVILHS IOAN. ATTICA BANK

« Με τη σημερινή της απόφαση η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει την βούλησή της η Attica Bank να επιδιώξει με ίδια μέσα να διεκδικήσει την θέση που της αναλογεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

 Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Attica Bank αποτελεί κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου που την θέλει τα επόμενα χρόνια να επεκτείνεται, να μεγαλώνει και να διεκδικεί τον σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς όφελος της οικονομίας, των μετόχων της και της κοινωνίας.

Έχοντας ως γνώμονα το όραμα για μια κεφαλαιακά ισχυρή Attica Bank, στόχος μας και επιθυμία μας είναι η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μετόχων, παλαιών και νέων στην προτεινόμενη αύξηση».