>Attica Bank: ζημιές 3,2 εκατ στο α’ 3μηνο

>
Διαθέτοντας ισχυρά κεφάλαια και ακολουθώντας επιθετική πολιτική όσον αφορά τις προβλέψεις, η Attica Bank εξυγιαίνει τον ισολογισμό της. Για το πρώτο τρίμηνο του 2011 η τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές ύψους 3,2 εκατ ευρώ, από κέρδη 194 χιλ ευρώ στο αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2010.

Αναλυτικότερα:
– Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο α΄ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2010. Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το α΄ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2010.
– Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2010 μειωμένα κατά 32,3% περίπου.
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ.
– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 521,7 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με την 31/12/2010.
– Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/3/2011 σε 8,8%.
– Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2010. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 193,0 εκατ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 56,8% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/3/2011 διαμορφώθηκε σε 52,3% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.
– Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τρίμηνο 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 19,06% ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 16,95%.
– Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 106 μ.β. για το α΄ τρίμηνο 2011.
– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 26,9 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 15,7% έναντι του τριμήνου 2010.
– Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,9% σε σχέση με το τριμήνου 2010.
– Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 33,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 18,9% έναντι του τριμήνου 2010.
– Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ το τριμήνου 2010.
Η μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων) σε ποσοστό της τάξης του 9,0% που κατά το α’ τρίμηνο του 2011 (1/1/-31/03/2011) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, αποτυπώνει την προσήλωση στην πολιτική συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.
Ειδικότερα όσον αφορά την κατηγορία των γενικών λειτουργικών εξόδων, αυτή παρουσιάζει μείωση της τάξης του 21,5%.
Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης.
Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank.