Attica Bank: Σε Cepal και doValue η διαχείριση του χαρτοφυλακίου Omega

Η Attica Bank, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 02.01.2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ολοκληρώθηκε η αναμεταβίβαση του χαρτοφυλακίου δανείων Omega από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Artemis Securitization S.A.” στην Τράπεζα.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβαν, ενεργώντας για διαφορετικά τμήματα αυτού η κάθε μία, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Η Τράπεζα θα προβεί στις απαιτούμενες εκ του νόμου ενημερώσεις των πελατών της εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η ανωτέρω συναλλαγή δεν έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.