Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η  «Attica Bank » ανακοινώνει ότι από την 16.03.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι:

(α) το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος (το “Συμπλήρωμα”),

(β) το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και

(γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (i) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι “Νέες Κοινές Μετοχές”) που θα εκδοθούν από την Attica Bank (η “Δημόσια Προσφορά”), και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (η “Εισαγωγή”) των Νέων Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 4 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED AND ADMITTED TO TRADING».

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*

16 Μαρτίου 2023 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

24 Μαρτίου 2023 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης

27 Μαρτίου 2023 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής

28 Μαρτίου 2023 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης

29 Μαρτίου 2023 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Δικαιούχων

30 Μαρτίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

19 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

24 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

25 Απριλίου 2023 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών

26 Απριλίου 2023 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης

26 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης

27 Απριλίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*

28 Απριλίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε στην περίπτωση αυτή η Attica Bank θα ενημερώσει εγκαίρως και καταλλήλως τους επενδυτές μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.

Η εισαγωγή των Νέων Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α.

Attica Bank: Προς πώληση τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis – Επίπτωση 0,3 δισ στα αποτελέσματα 2022