AXIA: Υψηλά περιθώρια re-rating για τις ελληνικές τράπεζες – Σύσταση “αγορά”

Η επενδυτική θέση της ΑXIA είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και ότι η τρέχουσα υποχώρηση τους στο ταμπλό του ΧΑ καθιστά το σημείο εισόδου πιο ελκυστικό. Η επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι η διανομή μερισμάτων αποτελεί το τελικό βήμα για την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, σηματοδοτώντας το τέλος της κρίσης που επηρέασε σοβαρά τον κλάδο ιδιαίτερα από το 2010 έως το 2015.

«Επαναλαμβάνουμε τις αξιολογήσεις μας για συστάσεις αγοράς (buy), καθώς εξακολουθούμε να βλέπουμε την ανοδική πορεία των ελληνικών τραπεζών μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, με αμετάβλητες τιμές στόχους. Οι στόχοι είναι για την Alpha Bank στα 2,30 ευρώ, τη Eurobank στα 2,50 ευρώ, την Εθνική Τράπεζα στα 8,80 ευρώ και την Τράπεζα Πειραιώς στα 5 ευρώ, και θα αναθεωρήσουμε τις εκτιμήσεις μας πιο κοντά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου.

Οι εγχώριες τράπεζες έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα του έτους, αλλά συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι των παγκόσμιων τραπεζών και παρουσιάζουν περισσότερα περιθώρια ανόδου. Οι τράπεζες της χώρας έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες από την αρχή του έτους, με τον δείκτη των τραπεζών να έχει αυξηθεί κατά +40% στο διάστημα ενός έτους», εξηγεί η ΑΧΙΑ.

Παράλληλα, οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η κερδοφορία θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή, λόγω του υψηλότερου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθαρού εσόδου από τόκους (NII) λόγω των χαμηλών beta καταθέσεων και την υψηλότερη συνεισφορά από επενδυτικούς τίτλους, καθώς αυξάνονται οι αμοιβές και οι προμήθειες. Η οικονομία της χώρας θα πρέπει να γνωρίσει περαιτέρω επέκταση του δανεισμού λόγω του ταμείου RRF και της συνεχιζόμενη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού δεν αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά, παρά κάποιες εφάπαξ επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές. Αυτό οφείλεται στην ουσιαστική αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, και την άνοδο των τιμών των ακινήτων.

Επιπλέον, το πολιτικό τοπίο είναι σταθερό, η επενδυτική βαθμίδα είναι ένα στοιχείο που αλλάζει επιτρέποντας σε μεγάλο αριθμό νέων επενδυτών να διαθέσουν κεφάλαια στη χώρα. Αυτό που θα οδηγούσε σε μακροπρόθεσμη επαναξιολόγηση των μετοχών είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου σε ένα περιβάλλον υψηλής οργανικής συσσώρευσης κεφαλαίων. Οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επιτρέψουν στις τράπεζες να προβούν σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία παρά να διανέμουν κεφάλαια. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή και επιθετική επεκτατική προσέγγιση.

«Όπως έχουμε είδαμε πρόσφατα, το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε χαρτοφυλάκια που αποδίδουν εκ νέου, συμμετοχή σε διασυνοριακές κοινοπραξίες, πραγματοποίηση εξαγορών σε βασικές αγορές, δημιουργία κοινοπραξιών ή επένδυση σε επιχειρήσεις fintech για σκοπούς διασταυρωμένων πωλήσεων. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν προσεγγίσει τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ όσον αφορά τα επίπεδα κεφαλαίου, ενώ οι καθοδηγούμενοι δείκτες πληρωμών από φέτος και μετά αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι δείκτες διανομής μερισμάτων και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσουν το 50% έως το 2025. Η πορεία προς τη βιώσιμη κερδοφορία έχει ήδη ξεκινήσει για τις ελληνικές τράπεζες από πέρυσι. Τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω την εξάρτηση από τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις ως ποσοστό των εποπτικών κεφαλαίων CET1, η οποία στο παρελθόν είχε προβληματίσει τη ρυθμιστική αρχή», συμπεραίνει η ΑΧΙΑ.