Coca-Cola 3Ε: Με κέρδη 285 εκατ.ευρώ έκλεισε το 2012 – Οι προβλέψεις για το 2013

Με καθαρά κέρδη 285 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η χρήση του 2012 , όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Ο τζίρος στο σύνολο του έτους διαμορφώθηκε σε 7,045 δισ. ευρώ, ενισχυμένος σε ποσοστό 3% σε σχέση με το 2011, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε 453 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,78 ευρώ.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόποηση του Reuters προέβλεπαν ότι τα κέρδη της Coca Cola θα διαμορφώνονταν στα 291,5 εκατ. ευρώ .

Για το δ’ τρίμηνο της χρήσης 2012, η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση 22% στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκα στα 22 εκατ. ευρώ, πτώση 22% στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη, τα οποία υποχώρησαν στα 56 εκατ. ευρώ, και αύξηση 5% στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, που ανήλθαν σε 1,605 δισ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, κατά τις χρήσεις του 2011 και 2012 δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος και δεν καταβλήθηκε μέρισμα στους μετόχους.

Η στρατηγική μας μάς επέτρεψε να αυξήσουμε κατά 2% τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ετήσια βάση“, δήλωσε ο CEO της εταιρείας, κ. Δημήτρης Λόης.

Όπως επισήμανε, “η αύξηση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων από πωλήσεις που καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο, συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο με τα έσοδα να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι ο όγκος πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Κατά την διάρκεια του 2012, διατηρήσαμε τον όγκο πωλήσεων μας συνολικά, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στις περισσότερες από τις αγορές μας. Το 2012 ενισχύσαμε περαιτέρω την παρουσία μας στην αγορά τόσο μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς σε όγκο και αξία στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε όσο και μέσω της αύξησης κατά 2% των πωλήσεων σε προϊόντα με το σήμα Coca-Cola“.

Αναμένουμε ότι το 2013 το διαθέσιμο εισόδημα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας και των υψηλών επιπέδων ανεργίας, ειδικά στις αναπτυγμένες αγορές μας. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες: περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά, αύξηση των εσόδων από πωλήσεις με ταχύτερο ρυθμό από το ρυθμό αύξησης του όγκου πωλήσεων, εκτέλεση πρωτοβουλιών για την βελτίωση της κοστολογικής μας βάσης και αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας καθώς και συνέχιση δημιουργίας ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών από την Coca-Cola HBC AG θα διευκολύνει την εισαγωγή του Ομίλου μας στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για δημιουργία επιπλέον αξίας για τους μετόχους μας“, τόνισε.

Η Coca Cola Hellenic αναμένει τα έσοδα ανά κιβώτιο για το 2013, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, να συνεχίσουν να αυξάνονται αν και με χαμηλότερο ρυθμό.
Το 2013 αναμένει χαμηλή μονοψήφια αύξηση του κόστους πρώτων υλών ανά κιβώτιο –σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση– λόγω των αυξημένων τιμών της ζάχαρης στην ΕΕ, της ρητίνης για την κατασκευή φιαλών PET και του αλουμινίου.
Επισημαίνει ότι συνεχίζει να εκμεταλλεύται περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Στα πλαίσια αυτά, έχει εντοπίσει πρόσθετες ευκαιρίες αναδιάρθρωσης. Αναμένει κόστη από τις πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €50 εκατ. για το 2013 και οφέλη €30 εκατ. από το 2014 και εξής. Επίσης, αναμένει οι πρωτοβουλίες που λάβαμε το 2012 και εκείνες που θα λάβει μέσα στο 2013 να αποφέρουν συνολικά οφέλη περίπου €65 εκατ. για το 2013.

Με βάση τις τωρινές ισοτιμίες, αναμένει την αρνητική επίδραση των διακυμάνσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2013, αν και θα είναι μικρότερη από το 2012.

Τέλος, αναμένει ο μεσοσταθμικός φορολογικός συντελεστής σε συγκρίσιμη βάση να διακυμανθεί σε ποσοστό μεταξύ 23-25%, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

“Συνεχίζουμε να δίνουμε βάρος στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και στην αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Βάσει των υποθέσεων για το μακροοικονομικό περιβάλλον και το ύψος του κόστους πρώτων υλών που αναφέραμε παραπάνω, σήμερα ανακοινώνουμε το στόχο μας για διαμόρφωση των ελεύθερων ταμειακών ροών στα €1,3 δις για την τριετή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο στόχος αυτός αντανακλά σημαντικές βελτιώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα τελευταία χρόνια της τριετούς περιόδου και αντικαθιστά στο σύνολό τους όλους τους στόχους για ελεύθερες ταμειακές ροές των προηγουμένων ετών. Οι ετήσιες καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ του 5,5% και του 6,5% των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ευρεία γεωγραφική μας παρουσία μάς προσφέρει πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη και είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε κερδοφόρα και σταθερά, ενισχύοντας την παρουσία μας στα σημεία πώλησης. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη στρατηγική διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και να βελτιώνουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα με έμφαση στον έλεγχο του κόστους και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία για όλους τους μετόχους μας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο