Coca Cola HBC: Ηγετική θέση το 2014 – Στόχος η αξία μέσα από την παραγωγική δραστηριότητα

cola1Ο Όμιλος Coca-Cola HBC, μέλος του οποίου είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον, δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για το 2014:«It’s Good to Share – Building Trust, Spreading Happiness».

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά Έκθεση η οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και επιδόσεις αειφορίας, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τις σχέσεις και συνεργασίες που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της Εταιρείας.

Ο Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία των καταναλωτών μας και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς την επιχειρηματική στρατηγική μας με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των εταίρων μας, δημιουργώντας αξία για εκείνους. Αυτή η αξία διαμορφώνεται από παράγοντες που ξεπερνούν τις οικονομικές επιδόσεις, όπως η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, η φήμη στις τοπικές κοινωνίες, η σχέση με τους εταίρους και η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας».

Επιδίωξη του Ομίλου Coca-Cola HBC είναι δημιουργεί αξία μέσα από παραγωγική δραστηριότητα που βασίζεται στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον. Συνολικά, για το 2014 ο Όμιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε τα εξής:

• Όγκος πωλήσεων που υπερέβη τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια
• Εξυπηρέτηση 589 εκατομμυρίων καταναλωτών διεθνώς
• 2,1 εκατομμύρια πελάτες σε 28 χώρες
• Άμεση απασχόληση 36.362 εργαζομένων και απασχόλησηπερισσότερων από 600.000 ανθρώπους σε όλη την αλυσίδα αξιών της εταιρείας
• Επένδυση 8,7 εκατομμυρίων ευρώ στις τοπικές κοινωνίες
• Επένδυση 31.296 ωρών εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
• Μείωση του υδατικού αποτυπώματος της εταιρείας σε 18,4 δισεκατομμύρια λίτρα
• Μείωση του ανθρακικούαποτυπώματοςσε 718.766 τόνους
• Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών κατά73%
• Ανακύκλωση απορριμμάτων που προκύπτουν από τις ενέργειες της εταιρείας κατά 91%

Το 2014, οι διεθνείς πρωτοβουλίες του Ομίλου Coca-Cola HBC για την αειφορία εστίασαν σε τρεις βασικούς τομείς: την προώθηση της υγείας και της ευεξίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Τα κυριότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους παραπάνω τομείς είναι τα εξής:

Υγεία και ευεξία

• 1,6 εκατομμύρια ενεργοί συμμετέχοντες σε αθλητικά προγράμματα
• Διάθεση αναψυκτικών με ελάχιστες ή καθόλου θερμίδες σε όλες τις αγορές από το 2015
• Ένταξη πληροφοριών σχετικά με τις θερμίδες των προϊόντων στις συσκευασίες

Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

• Μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 7,8% σε σύγκριση με το 2013
• Επένδυση 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε προγράμματα εξοικονόμησης νερού σε περισσότερες από 20 χώρες, εξοικονομώντας πάνω από 1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού
• Απονομή της Ευρωπαϊκής Χρυσής Πιστοποίησης για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε οκτώ εργοστάσια
• 4,3 εκατομμύρια επενδύσεις σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 300 εκατομμύρια megajoules

Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών

• Επενδύσεις 8,7 εκατομμυρίων ευρώ (2,5% των κερδών προ φόρων) σε προγράμματα συνεργασίας με τοπικές κοινωνίες και πρωτοβουλίες που αφορούν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα
• Επένδυση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση νέων ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες απασχόλησης και για την ενίσχυση των κινήτρων ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
• Έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών επενδύοντας πάνω από 30.000 ώρες εθελοντικής εργασίας σε συνδυασμό με δωρεές, οικονομικές και σε είδος, σε περιόδους φυσικών καταστροφών.

Η Coca-Cola HBC,κατέλαβε ηγετική θέση ανάμεσα σε εταιρείες ποτών στους δείκτες Dow Jones World ενώ είναι εισηγμένη στο FTSE4Good index από το 2001. Επιπλέον, η εταιρεία κατατάχθηκε στην κατηγορία A από τον ανεξάρτητο οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP) και εντάχθηκε στον δείκτη CDP Global Climate Performance Leadership Index 2014.

Η Ετήσια Έκθεση: «It’s Good to Share – Building Trust, Spreading Happiness» ακολουθεί το πλαίσιο του International Integrated Reporting Council (IIRC) καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative GRI 3.1. Καλύπτει τη δέσμευση του Ομίλου Coca-Cola HBC να επικοινωνεί την πρόοδο αναφορικά με τις 10 αρχές του United Nations Global Compact (UNGC),του UN CEO Water Mandate και του UN Caring for Climate Business Forum.

Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανακοινώσεις στην Έκθεση έχουν πιστοποιηθεί από τη DenkstattGmbH, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που καλύπτουν τις απαιτήσεις του GRI και UNGC. Τα δεδομένα για τις επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες πιστοποιούνται από τοBenchmarkingGroup του Λονδίνου.