DECA Investments: Επένδυση 8 εκατ.ευρώ για την εταιρεία μεταποίησης αγροτικών προιόντων Damavand

Την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Damavand από το fund Diorama ανακοίνωσε επίσημα η Deca Investments. Το fund αποκτά την πλειοψηφία της εταιρείας επενδύοντας επιπλέον 8 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου. Με μέρος των χρημάτων αυτών πραγματοποιήθηκε και η εξόφληση των παραγωγών βιομηχανικής ντομάτας για το προϊόν που παρέδωσαν στην εταιρεία την περυσινή σεζόν.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει την επιπρόσθετη επένδυση του Fund στην εταιρεία Damavand A.E. (“Damavand” ή “Εταιρεία”), ύψους €8 εκατομμυρίων μέσω αυξήσεως κεφαλαίου. Με την αύξηση το Diorama θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Damavand.

Η Damavand είναι μια δυναμική ελληνική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κυρίως τομάτας και χυμών φρούτων, έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η επένδυση θα επιτρέψει στην Damavand να διευρύνει την παραγωγική της βάση, να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που της παρέχει η γεωγραφική της θέση, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις και εξαγωγές της και να ενισχύσει περαιτέρω την θέση της στον διεθνή χώρο.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Damavand κ. Χριστίνα Καραχάλιου δήλωσε: «Οι καιροί επιτάσσουν την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρίας στον κλάδο. Το πελατολόγιό μας αναπτύσσεται εξαιρετικά. Στόχος μας η άμεση ανταπόκριση σε όλες τις προκλήσεις. Αυτή πάντα ήταν η φιλοσοφία μας προς όφελος όλων των ανθρώπων με τους οποίους γίνανε οικογένεια  σε αυτή τη διαδρομή.»

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ κ. Γιάννης Καλαντζής δήλωσε: «Η απόφαση μας  πριν από δύο χρόνια να επενδύσουμε στην Damavand βασιζόταν στην ελκυστικότητα του κλάδου, την εξαιρετική γεωγραφική θέση του εργοστασίου και την ποιότητα των πελατών της Εταιρείας. Παρά την επιζήμια για όλο τον κλάδο περσινή απόδοση της καλλιέργειας τομάτας η εταιρεία και ο κλάδος παραμένουν ελκυστικοί. Η αποδοχή της Damavand από πρώτης ποιότητας πολυεθνικές εταιρείες και η επιτυχής διείσδυση της στις παγκόσμιες αγορές θα συνεχιστεί εάν η Εταιρεία ενισχύσει την κεφαλαιακή τηςεπάρκεια. Η επιπλέον χρηματοδότηση μας υποστηρίζει την συνέχιση της ανάπτυξης της Εταιρείας και παρέχει περαιτέρωεξασφάλιση στους αγρότες προμηθευτές μας για την ανάπτυξη καλλιέργειας της τομάτας.»

Το Diorama έχει μέχρι σήμερα επενδύσει σε πέντε εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την Damavand, την ψηφιακή μουσική και την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (InternetQ), την συσκευασία φρέσκου γάλακτος (Adam Pack) και την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (AxelAccessories).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECAInvestments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.