ΔΕΗ Ανανεώσιμες: 12 υποψήφιοι στρατηγικοί εταίροι για τη μονάδα βιομάζας στο Αμύνταιο

Δώδεκα εταρείες τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την επιλογή στρατηγικού εταίρου στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας βιομάζας στο Αμύνταιο Φλώρινας.

Ο ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι οι: Μυτιληναίος, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΤΕΡΝΑ σε κοινοπρακτικό σχήμα με τη βελγική Electrabel, η Grannul Invest και Priit Uuemma από την Εσθονία, η EP Holding από την Τσεχία, η γαλλική CNIM, η ισπανική SENER, η Alfamar από τη Σαουδική Αραβία, η Dongfang και η China Western Power Industrial από την Κίνα, και η κοινοπραξία τουρκικών εταιριών Zorlu- Turboden – Violar – DhP- Kablitz.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ανακοινώσει τα ονόματα των εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη β’ φάση τα επιλεγέντα σχήματα θα έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο και στο τέλος η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα επιλέξει τον εταίρο με την καλύτερη δεσμευτική προσφορά.

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας βιομάζας που έχει σχεδιάσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι να παράσχει 25MW ηλεκτρικής ενέργειας και 45MWth θερμότητας. Η μονάδα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε μια περιοχή 58.000 m2, κοντά στον υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στο Αμύνταιο και θα χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για να συνδεθεί με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Για τη συγκεκριμένη μονάδα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει λάβει τη σχετική αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώ το κόστος του έργου εκτιμάται σε 65 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2019.

Επιθυμία της μητρικής ΔΕΗ, η οποία αποτυπώνεται και στις προδιαγραφές της συγκεκριμένης διεθνούς πρόσκλησης, είναι τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία της μονάδας να γίνουν από κοινού με τον στρατηγικό εταίρο.

Η πρόθεση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι να ιδρύσει θυγατρική εταιρεία συμπαραγωγής βιομάζας (CHP) από επεξεργασία φυτικών υπολειμμάτων για τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διαχείριση αυτού του εργοστασίου.

Ο στρατηγικός εταίρος αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο πλειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Συμπαραγωγής Βιομάζας είτε με εφάπαξ χρηματικό αντίτιμο είτε με αύξηση κεφαλαίου που θα εγγραφεί από τον Στρατηγικό Συνεργάτη.

Επίσης να συμμετέχει στην εταιρεία δημιουργίας κομπόστ από βιομάζα, να αναλάβει την χρηματοδότηση του σχεδίου παραγωγής κόμποστ, να επιβλέψει την κατασκευή του εργοστασίου, να έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας και να εξασφαλίσει, μέσω συμφωνιών, την τροφοδοσία καύσιμα βιομάζας για την λειτουργία της μονάδας.

Στις προδιαγραφές λειτουργίας του έργου προβλέπεται ρητά ότι και η μητρική ΔΕΗ θα συνάψει συμφωνία με την εταιρεία CHP Βιομάζας από φυτικά υπολείμματα για την προμήθεια μέρους του προαναφερθέντος απαραίτητου καυσίμου βιομάζας. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις.