ΔΕΗ: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές από την ΑΜΚ

Τον τρόπο κατανομής των 150.000.000 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου γνωστοποίησε η ΔΕΗ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση: (α) 22.500.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα: (Ι) 8.996.080 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 39,98% των Νέων … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΔΕΗ: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές από την ΑΜΚ.