>Deutsche Bank: Υψηλό το ρίσκο "κρατικοποίησης" μέσω ΤΧΣ

>Πολύ υψηλό θεωρεί η Deutsche Bank ότι είναι το ρίσκο «κρατικοποίησης» των ελληνικών τραπεζών μέσω του ΤΧΣ, σε ανάλυσή της με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, η Deutsche Bank στο report της παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για το δεύτερο PSI και τις πιθανές ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών.

Καθώς οι λεπτομέρειες για το PSI είναι ελάχιστες ακόμη, αναμένει μείωση κατά 60% του NPV (καθαρή παρούσα αξία), ενώ χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των stress tests της EBA για να συνυπολογίσει πιθανές ενέργειες μετριασμού των επιπτώσεων.

Προσθέτοντας και τις πιθανές ζημιές από τα επισφαλή δάνεια με βάση την μελέτη της BlackRock, η Deutsche Bank αναμένει έλλειμμα 22 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα, το ποσό αυτό των 22 δισ. ευρώ μπορεί να καλυφθεί από το «μαξιλάρι» που ανακοινώθηκε στη σύνοδο του Οκτωβρίου για τις τράπεζες, ύψους 30 δισ. ευρώ. «Ελλείψει εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, «αναμένουμε το ΤΧΣ να παράσχει κεφαλαιακή στήριξη και οι κάτοχοι κοινών μετοχών θα υποστούν μαζικό dilution».

Ακόμη, στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της για τις πιθανές ζημιές τριών ετών από τα δάνεια, που πιθανότατα θα προκύψουν από τη μελέτη της BlackRock (θα δημοσιευτεί στις αρχές του επομένου έτους), περιλαμβάνει ότι οι ζημιές των 25 δισ. ευρώ θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τις τρέχουσες προβλέψεις και τα προ προβλέψεων κέρδη τριών ετών, αφήνοντας ένα έλλειμμα 2 δισ. ευρώ εκτός των επιδράσεων από το δεύτερο PSI.

Επίσης, η Deutsche Bank τονίζει ότι «ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κρίσης χρέους στην Ελλάδα, του επερχόμενου haircut (PSI) και εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας της BlackRock, οι προοπτικές για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, και για αυτό το λόγο, επιλέγουμε να αναστείλουμε τις τιμές στόχους και τις συστάσεις για αυτές».

Εξάλλου, η Morgan Stanley σε ανάλυσή της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες με χθεσινή ημερομηνία, εκφράζει ανησυχίες ότι η απομόχλευση των περίπου 1,5-2,5 τρισ. ευρώ από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, θα δημιουργήσει ρίσκα για τα κέρδη των τραπεζών, το δανεισμό και την οικονομική ανάκαμψη, παραμένοντας bearish για τα κέρδη των τραπεζών,

Σύμφωνα με την ίδια, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της μετάδοσης της κρίσης προς τις αναπτυσσόμενες αγορές, «αν και οι ανησυχίες μας επικεντρώνονται κυρίως στην Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη παρά στην Ασία».

Όπως επισημαίνει, συνεχίζει να βλέπει κινδύνους για τη Νότια Ευρώπη, όπου «ακόμη υπάρχουν ρίσκα μιας πιστωτικής κρίσης». Ακόμη, οι εκτιμήσεις της για τα κέρδη είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση αυτές της αγοράς για τις ισπανικές και ιταλικές τράπεζες, εξαιτίας των χαμηλότερων εσόδων από τόκους, των κεφαλαιακών ελλειμμάτων και των υψηλότερων προβλέψεων.

Η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει με κοινές μετοχές

Παράλληλα, η DB παραθέτει τους λόγους για τους οποίους η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών εκτιμά ότι θα υλοποιηθεί μέσω κοινών μετοχών.

Ο νόμος 4021/2011: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε με το νόμο 3864/2010, με τον οποίο προβλέπεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει υπό τη μορφή ανταλλαγής μετρητών με προνομιούχες μετοχές. Ωστόσο ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4021/2011. Μία από τις τροποποιήσεις προβλέπουν ότι η όποια κεφαλαιακή ενίσχυση θα γίνει με κοινές μετοχές.

Η περίπτωση της Proton Bank θέτει προηγούμενο: Η κεφαλαιακή ενίσχυση της “καλής” τράπεζας έγινε με 250 εκατ. ευρώ και αντάλλαγμα κοινές μετοχές. Οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι παρέμειναν στην “κακή” τράπεζα η οποία προχωρά σε εκκαθάριση. Η DB εκτιμά ότι τουλάχιστον αναφορικά με τον τύπο των νέων μετοχών που εκδόθηκαν, η συγκεκριμένη περίπτωση θέτει προηγούμενο.

Ενίσχυση του ΤΧΣ: Η ανακοίνωση των Ευρωπαίων ηγετών μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου ανέφερε ότι το ΤΧΣ θα ενισχυθεί σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα, με σκοπό να συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. “Δεν κατανοούμε γιατί να ενισχυθεί το ΤΧΣ αν η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών δεν πρόκειται να γίνει μέσω του αυτού”, σημειώνει η DB. “Εκτιμούμε ότι αυτό που εννοείται στην ανακοίνωση είναι ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν μέσω του ΤΧΣ και συνεπώς θα συμπεριληφθούν στο ελληνικό δημόσιο χρέος.

Το EFSF δεν μπορεί να λειτουργήσει με προνομιούχες μετοχές: Σύμφωνα με την απόφαση του Οκτωβρίου και αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες, το κράτος θα κληθεί πρώτο να συνδράμει και γι΄ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το ΤΧΣ. Παρ΄ όλα αυτά, αν το ΤΧΣ δεν διαθέσει απευθείας τα κεφάλαια, η όποια βοήθεια από το EFSF θα έχει τη μορφή δανείου, κάτι που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία των 130 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου. Με άλλα λόγια οι κανόνες του EFSF δεν περιλαμβάνουν άλλη εναλλακτική εκτός τη δανειακή βοήθεια. Το EFSF έχει τη δυνατότητα να χορηγεί δάνεια στα κράτη-μέλη, τα οποία με τη σειρά τους τα διαθέτουν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν έχει τη δυνατότητα να χορηγεί απευθείας δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αδύνατη η πληρωμή μερισμάτων στους κατόχους προνομιούχων: Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και για συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα, η κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, δεν βλέπουμε το πως μπορεί το δημόσιο να αποζημιωθεί αν η ανακεφαλαιοποίηση γίνει με προνομιούχες μετοχές, σημειώνει η DB. Για τους υφιστάμενους κατόχους προνομιούχων μετοχών το κράτος λαμβάνει 10% μέρισμα το χρόνο.

Πως θα μπορέσει μία τράπεζα να πληρώσει (εντός του ΤΧΣ) ετήσια μερίσματα άνω των 100 εκατ. και την ίδια ώρα να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση σε διάστημα 24 μηνών εν τω μέσω ύφεσης; Μόνο αν το κράτος δεχτεί να μην λάβει τα μερίσματα που δικαιούται, κάτι που σύμφωνα με την DB δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες και σε ανάλογες περιπτώσεις.