Διαφήμιση: Πόσα εκατομμύρια πήραν το 2018 Alpha, Star, ΑΝΤ1, ΕΡΤ

Η μάχη των διαφημίσεων ήταν συγκλονιστική και το 2018 για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εταιρειών του  Alpha, Star και ΑΝΤ1. Οι δύο πρώτοι σταθμοί, προ της συνεργασίας τους, είχαν το 2018 έσοδα από διαφήμιση 107 εκατ. ευρώ.

Ξεχωριστή είναι η κατάσταση της ΕΡΤ, που έχει ελάχιστο μερίδιο από τη διαφήμιση, όμως το βασικό της έσοδο, είναι το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ τον μήνα ανά ηλεκτροδοτούμενο νοικοκυριό.

Ο κύκλος εργασιών του Alpha ανήλθε σε 70.301.854,45 ευρώ. Το 2018 τα έσοδα από διαφήμιση ήταν τα 59.437.665,65 ευρώ, ενώ τα έσοδα από δικαιώματα ήταν 3.133.002,40 ευρώ, από τηλεοπτικές εκπομπές 3.974.937,01 ευρώ, από τηλεπωλήσεις 218.832,27 ευρώ, από διαφημίσεις Internet376.709,50 ευρώ και λοιπά έσοδα 160.707,62 ευρώ. Το συνολικό κόστος των πωλήσεων ανήλθε σε 53.067.766,58 ευρώ, εκ των οποίων 33.122.821,07 ευρώ για αμοιβές τρίτων (σειρές) και 14.255.959,26 ευρώ για αμοιβές προσωπικού.

Το Star είχε συνολικά έσοδα ύψους 53.162.020 ευρώ, εκ των οποίων τα 48.162.801 ευρώ προήλθαν από τις διαφημίσεις. Τα έσοδα από παραγωγές ήταν 2.997.422 ευρώ, από SMS, telemarketing388.013,17 ευρώ και από ενοικίαση μισθωμένου και ιδιοπαραγόμενου προγράμματος 2.395.795,27 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων έφτασε τα 54.638.712 ευρώ, εκ των οποίων τα 28.803.747 ευρώ για αμοιβές τρίτων και τα 16.034.750,16 ευρώ για αμοιβές προσωπικού.

Το σύνολο των εσόδων για τον ΑΝΤ1 ανήλθε σε 62.000.042 ευρώ το 2018, εκ των οποίων τα 41.759.139 ευρώ προήλθαν από τη διαφήμιση, τα 3.145.388 ευρώ από διαφημίσεις Internet, το 1.317.384 ευρώ από τηλεπωλήσεις και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές.

Η ΕΡΤ το 2018 είχε έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος 181.483.000 ευρώ και από επιχειρηματική δραστηριότητα (διαφήμιση) 13.082.000 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 194.566.000 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 54.908.000 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού 60.356 000 ευρώ