ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Εγκατέλειψε τη δέσμευση για αύξηση του QE

Αμετάβλητη διατηρεί τη νομισματική πολιτική της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τα επιτόκια του ευρώ να παραμένουν σε μηδενικά επίπεδα.

Ωστόσο, η ΕΚΤ αλλάζει ρότα στη νομισματική της πολιτική, αποσύροντας από την καθιερωμένη ανακοίνωσή της την προοπτική επέκτασης του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης (QΕ)«εφόσον οι προοπτικές επιδεινωθούν». Σημειώνει, ωστόσο, ότι η πολιτική των μηδενικών επιτοκίων θα διατηρηθεί για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από το QE, κάτι άλλωστε που επισημαίνει σε κάθε ανακοίνωση.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να πραγματοποιεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού, στο εξής ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

«Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής», αναφέρει η ανακοίνωση.