Ελλάκτωρ: Αποδεκτές οι προτάσεις της Motor Oil για το διοικητικό συμβούλιο

Η διοίκηση της Ελλάκτωρ αποδέχεται τα προτεινόμενα από τη μέτοχο μειοψηφίας Motor Oil  μέλη και εισηγείται την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση στο χρηματιστήριο.

Οπως αναφέρει, η Motor Oil έχει προτείνει την εκλογή των κ.

– Παναγιώτη Κυριακόπουλου,
– Γεωργίου Τριανταφύλλου και
– Γεωργίου Προυσανίδη

ως πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Ελλάκτωρ σημειώνει ότι θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, ότι θα ενισχύσουν το ΔΣ ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου, προς όφελος του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας.