Ελλάκτωρ: Εντός Μαΐου το call option του Reggeborgh για το 12,5% του Λ. Μπόμπολα

Έως τις 22 Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η προαίρεση αγοράς (call option) των μετοχών, τις οποίες διατηρεί ο Λεωνίδας Μπόμπολας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ, από το ολλανδικό fund Reggeborgh.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της διοίκησης, οι Ολλανδοί γνωστοποίησαν ότι η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από τις 7 Μαΐου. Δηλαδή έως τις 22 Μαΐου.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, είχε προηγηθεί ιδιωτικό συμφωνητικό για το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών του κ. Μπόμπολα, το οποίο στις αρχές του 2021 έλαβε παράταση.

Η συναλλαγή αφορά 26,8 εκατ. μετοχές, οι οποίες αποτελούν το 12,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 12.05.2021 από τη μέτοχό της REGGEBORGH INVEST B.V., σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), ως ακολούθως:

«Αγαπητοί Κύριοι, Αναφορικά με το από 10 Σεπτεμβρίου 2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δικαιώματος Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Call Option), όπως αυτό τροποποιήθηκε (επεκτάθηκε) με το από 6ης Μαρτίου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνικό, μεταξύ της Reggeborgh Invest B.V. και του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ενεργούντος για λογαριασμό του και για λογαριασμό της ORANOM HOLDING Ltd, υπό την ιδιότητά του ως πραγματικού δικαιούχου αυτής, και τα οποία γνωστοποιήθηκαν προσηκόντως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Εκδότη, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 και 10 Μαρτίου 2021, αντίστοιχα, επιτρέψτε μας να σας πληροφορήσουμε ότι, η Reggeborgh Invest B.V., την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, γνωστοποίησε στον αντισυμβαλλόμενό της την πρόθεσή της να αποκτήσει τις μετοχές του δικαιώματος προαίρεσης (call option shares), ήτοι 26.882.023 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο τη δέκατη πέμπτη (15η) εργάσιμη ημέρα, μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι ο αντισυμβαλλόμενος της Reggeborgh έχει λάβει την προαναφερθείσα γνωστοποίηση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δηλαδή την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021. Εντός της τεθειμένης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προθεσμίας και κατόπιν συμφωνίας των Μερών οι παράμετροι της συναλλαγής θα οριστικοποιηθούν (όπως ο οριστικός αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν) και μπορεί να είναι διαφορετικές από τις διειλημμένες στην ως άνω γνωστοποίηση της Reggeborgh προς τον αντισυμβαλλόμενό της. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ακολουθήσει σχετική γνωστοποίηση. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις».