ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,4% στις τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας τον Ιανουάριο 2018

Αύξηση 4,4% παρουσίασε τον Ιανουάριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη βιομηχανία, έναντι αύξησης 12,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,2%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2017

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,4%, τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών
των διψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 8,1%

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2017

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,4%, τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, οφείλεται:

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,4%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων (divisions) της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,6%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%