ΕΛΤΡΑΚ: Η βρετανική ELTRAK CP απέκτησε το 66,03%

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την ELTRAK CP LTD, τον κ. Αναστάσιο-Αλέξανδρο Πολίτη, τον κ. Γεώργιο Κόβα, και την κα Ισαβέλλα Κόβα, ότι η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, που είχε ανακοινωθεί στις 4/7/2019, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Σήμερα συγκεκριμένα ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι :

– Η αγοράστρια, ELTRAK CP LTD, στις 18/7/2019 απέκτησε συνολικά 9.277.756 μετοχές από τους ανωτέρω μετόχους που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03 % περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αξίας 30.505.261,70 ή Ευρώ 3,288 ανά μετοχή.
– Ο κ. Αναστάσιος-Αλέξανδρος Πολίτης, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.549.332 μετοχών, συνολικής αξίας € 5.094.203,62, και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
– Ο κ. Γεώργιος Κόβας, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 900.000 μετοχών, συνολικής αξίας € 2.959.200,00, και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
– Η κ. Ισαβέλλα Κόβα, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.530.000 μετοχών, συνολικής αξίας € 5.030.640,00, και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
Η Εταιρεία ενημερώνει επίσης, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τους μετόχους ELTRAK CP LTD και Νατάσα Κόβα (η τελευταία με ποσοστό 10,89%), ότι οι εν λόγω μέτοχοι δυνάμει προφορικής συμφωνίας αποφάσισαν να ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας.
Η αγοράστρια, ELTRAK CP LTD, είναι θυγατρική της αγγλικής εταιρείας CP HOLDINGS LTD με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική και την αντιπροσωπεία Caterpillar σε δύο ακόμα αγορές.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία Ν. Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2019.