Εμπιστοσύνη στη Mytilineos: Με 60 εκατ. ευρώ μπήκε η EBRD στο «πράσινο» ομόλογο

Στην έκδοση του «πράσινου» ομολόγου της Mytilineos ενημέρωσε ότι συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με επένδυση 60 εκατ. ευρώ από τη συνολική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ.

‘Όπως υπογραμμίζει η EBRD, το ομόλογο της Mytilineos είναι ευθυγραμμισμένο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA), οι οποίες υποστηρίζουν τη διαφάνεια και ενισχύουν την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς.

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων «πράσινων» έργων με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τις διατάξεις της ΕΕ και συμβάλλουν σε συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Επιπρόσθετα, η EBRD τονίζει ότι μέσω της έκδοσης αυτής, η Mytilineos θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική βιωσιμότητας που έχει δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας, με απώτερο στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του τομέα μεταποίησης και υπηρεσιών της Τράπεζας, Frederic Lucenet, δήλωσε ότι «ένας από τους βασικούς στόχους της EBRD είναι η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε έντονα μεταποιητικές βιομηχανίες. Συμβάλλοντας στην επιτάχυνση αυτής της μετάβασης, τα ειδικά κανάλια πράσινης χρηματοδότησης, όπως τα πράσινα ομόλογα, μπορούν να παράσχουν στις εταιρείες την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

«Έχουμε μια μακρά σχέση με τη Mytilineos με επίκεντρο την απαλλαγή από τον άνθρακα. Τα πράσινα ομόλογά τους και οι δεσμεύσεις τους για καθαρό μηδενικό άνθρακα μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση και για άλλους βιομηχανικούς παραγωγούς στις περιοχές της EBRD», καταλήγει στη δήλωσή του.

Όπως επισημαίνει η EBRD, η Mytilineos είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες στην Ελλάδα και παγκοσμίως, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995, και δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και του φυσικού αερίου, της μεταλλουργίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης, καθώς και σε βιώσιμες λύσεις μηχανικής. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1908 στην Ελλάδα και σήμερα διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε περισσότερες από 30 χώρες σε πέντε ηπείρους.

Καταλήγοντας, η EBRD επισημαίνει ότι άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, ενώ μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω από 4,2 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 70 έργα στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας και των υποδομών της ελληνικής οικονομίας.