Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση B+ για τη ΔΕΗ η Standard & Poor’s

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε B+ διατηρεί η Standard & Poor’ s όπως ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναβάθμιση τους επόμενους 6 έως 12 μήνες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα η Standard and Poor’s διατηρεί το θετικό outlook μετά και τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κάτω από το 51%.

Πιο συγκεκριμένα στη νέα της έκθεση η S&P διατηρεί την βελτιωμένη αξιολόγηση του Ιουνίου του 2021 και επιπλέον:

1. Επισημαίνει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.

2. Διατηρεί το αξιόχρεο της Επιχείρησης στο Β+ παρά το γεγονός ότι μειώθηκε το ποσοστό του Δημοσίου. Η S&P εκτιμά πως η στήριξη του Δημοσίου παραμένει ισχυρή ως εγγυητικός παράγοντας.

3. Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο Ομίλου σε ό,τι αφορά τη μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου και για το λόγο αυτό αναβαθμίζει τον ανάλογο δείκτη (αντιμετώπιση επιχειρησιακού ρίσκου) σε “εύλογο” (fair) από “αδύναμο” (weak). Η αναβάθμιση αυτή δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για νέα αναβάθμιση μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

4. Σημειώνει πως η ΔΕΗ έχει ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο. Ως αποτέλεσμα αυτού, βλέπει μικρότερο ρίσκο υλοποίησης στο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ και αξιολογεί θετικά το αναβαθμισμένο πλάνο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων.

5. Τονίζει την αποδεδειγμένη ικανότητα της ΔΕΗ να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια.