ΕΣΗΕΑ: Διαγωνισμός για τα προσωπικά δεδομένα…

 

 Διαγωνισμό προκήρυξε η ΕΣΗΕΑ για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας, όπως ενδεχομένως θα διαμορφωθεί / τροποποιηθεί έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός έχει άμεσες επιπτώσεις σε όλα τα σωματεία, τις ενώσεις και τους φορείς όπου διατηρούνται αρχεία δεδομένων.

Η ΕΣΗΕΑ θα προσλάβει συνεργάτη με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάλυση και την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τον σχεδιασμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από την ΕΣΗΕΑ ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε αναγκαίο βαθμό η σχετική νομοθεσία, την εκπαίδευση του προσωπικού για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.ά.