Eurobank: Καμπανάκι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού – Δεν επιτρέπεται χαλάρωση

eurobank new

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, ωστόσο το μερίδιο των συνολικών επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψής, αναφέρει στο εβδομαδιαίο της έντυπο Επτά ημέρες Οικονομία, η Eurobank Research.

Σημειώνει μάλιστα, ότι η επιστροφή του μεριδίου των συνολικών επενδύσεων στα προ κρίσης επίπεδα είναι συμβατή με ποσοστιαίους ρυθμούς αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων τουλάχιστον 10%.

Όσο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους στόχους για το 2014 όμως δεν επιτρέπεται χαλάρωση. Και αυτό γιατί τα έσοδα είναι οριακά υψηλότερα του αντίστοιχου στόχου ενώ μεγάλο μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος οφείλεται στην συγκράτηση των δαπανών. Αν οι δαπάνες προσεγγίσουν τους στόχους του Προϋπολογισμού 2014 το πρωτογενές ισοζύγιο γίνεται ελλειμματικό και ίσο με τον στόχο του Προϋπολογισμού 2014, αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Αξιοσημείωτο κρίνουν οι αναλυτές το γεγονός ότι για τέταρτο συνεχόμενο εξάμηνο η Ελλάδα υπερκαλύφθηκε ο στόχος απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων που έχει τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας.

Δεν εμφανίζεται τάση ανάκαμψης στις επενδύσεις

Αναλυτικότερα, στο θέμα των επενδύσεων, επισημαίνουν ότι μερίδιο των συνολικών επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψης. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας προς την πλευρά των επενδύσεων και των εξισορροπημένων εμπορικών ισοζυγίων χρειάζεται χρόνο και υψηλούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων. Σήμερα, η αβεβαιότητα, το απόθεμα αναξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής που έχει συσσωρευτεί από το παρελθόν και η συρρίκνωση στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποτελούν τροχοπέδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Καμπανάκι για προϋπολογισμό

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014 για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 είναι ικανοποιητική αλλά η πορεία των εσόδων δεν επιτρέπει περιθώρια χαλάρωσης, αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, εάν τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες όσο και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν στο επίπεδο των αντίστοιχων στόχων του Προϋπολογισμού 2014, η εικόνα δεν θα ήταν ικανοποιητική, αφού το πρωτογενές ισοζύγιο γίνεται αρνητικό (πρωτογενές έλλειμμα) κατά €0,7 δισ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων στο εξάμηνο του 2014 δεν είναι αρκετή για να καλύψει την αύξηση των πρωτογενών δαπανών, αν αυτές ήταν στο επίπεδο που ορίζεται από τον Προϋπολογισμό 2014. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα το γεγονός ότι το πρωτογενές έλλειμμα που υπολογίζουν είναι αυξημένο κατά €0.1 δισ. σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του Προϋπολογισμού 2014 για το εξάμηνο (€0,6 δισ.).

Με άλλα λόγια χωρίς την συγκράτηση των δαπανών το πρωτογενές ισοζύγιο θα ήταν λίγο χειρότερο από τον αντίστοιχο στόχο του Προϋπολογισμού 2014 για το εξάμηνο. Αυτή η εξέλιξη είναι ικανοποιητική αλλά δεν αφήνει σημαντικά περιθώρια για χαλάρωση τους επόμενους μήνες.

Οι αναλυτές της Eurobank θεωρούν πως η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ σε δημοσιονομική βάση για το 2014 είναι εφικτή αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από παράγοντες όπως αυτός των δικαστικών αποφάσεων που υποχρεώνουν επιστροφές μισθών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες κτλ.

Επισημαίνουν δε, ότι υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στην πλευρά των εσόδων όσο και σε αυτή των δαπανών του Προϋπολογισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και:

• Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα υπάγονταν στο Υπουργείο Οικονομικών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της.

• Η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης μέσω τις αποφυγής πισωγυρίσματος σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αλλά και μέσω της επίλυσης των προβλημάτων που είναι ήδη σήμερα γνωστά και επηρεάζουν αρνητικά την πορεία των εσόδων. Σημειώνουν ότι όποια αλλαγή στους συντελεστές φορολογίας ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης – όπως έχει διαρρεύσει στον τύπο τις τελευταίες ημέρες – είναι αναγκαίο να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και να μην επιβαρύνει τόσο των προϋπολογισμό και το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 ή / και το ήδη γνωστό δημοσιονομικό κενό του 2015.

• Η αναθεώρηση του πλαισίου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σκοπός της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η εξάλειψη των διαφορετικών εκείνων των ρυθμίσεων που οδηγούν είτε σε χαμηλή αποτελεσματικότητα του ΦΠΑ είτε σε αύξηση της φοροδιαφυγής.

• Η συνέχιση της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό τομέα ώστε να ενισχυθεί η μελλοντική βιωσιμότητα του και να βελτιωθεί σε όρους ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και συντάξεων. Ήδη στις προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την καταβολή της δόσης του €1,0 δισ. για το τέλος Ιουλίου 2014 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση στα ταμεία επικουρικών συντάξεων του δημοσίου μέσω της ένταξης τους στο ενιαίο ταμείο επικουρικών συντάξεων, της ολοκλήρωσης των μελετών βιωσιμότητα στους και της λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της τελευταίας όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

• Η συνέχιση εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία μέσω της περαιτέρω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η μείωση της τελευταίας μπορεί να επιτευχθεί με δράσεις όπως η αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων κτλ.

• Η αποπληρωμή των νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και η λήψη μέτρων ώστε να μην δημιουργηθούν νέες.
Οι μεταρρυθμίσεις που δίνουν έμφαση στη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας – και όχι μόνο αυτές αφού εκκρεμούν ακόμη και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κτλ – θα αποτελέσουν σύμφωνα με την Eurobank, το κεντρικό σημείο της αξιολόγησης του Οκτωβρίου.