Eurobank: Στο 0,01 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Διαπραγμάτευση στο ΧΑ από 1ης Δεκεμβρίου

 

Στο 0,01 ευρώ (ή 1 ευρώ µετά το reverse split µε αναλογία 100 προς 1 ) διαμορφώθηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Eurobank, όπως προέκυψε από το βιβλίο προσφορών της αύξησης κεφαλαίου. Η τράπεζα συγκέντρωσε ποσό ανώτερο των 2,039 δισ.ευρώ που ήταν οι κεφαλαιακές ανάγκες και δεν χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο από την 1η Δεκεμβρίου. Προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης από τις 26 Νοεµβρίου 2015 έως και την 30ή Νοεµβρίου 2015.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες Μετοχές») προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»).

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 (η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»), υπερβαίνει τα €2.038.920.000 και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ.

Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά €611.676.000 και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.

H Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των €2 δις προς το Ελληνικό Δημόσιο και των €10 δις που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.

H Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές   (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές  (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι Commerzbank  Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

  • Έγκριση Αντίστροφης ∆ιάσπασης(Reverse Split) από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) και κατανοµή των Νέων Μετοχών της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές – 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή
  • Έγκριση Αντίστροφης ∆ιάσπασης (Reverse Split) από το Υπουργείο Οικονοµίας και ανακοίνωση των συνολικών αποτελεσµάτων των Προτάσεων – 23 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή
  • Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονοµίας. Έγκριση Αντίστροφης ∆ιάσπασης (Reverse Split) από το Χ.Α. και Ηµεροµηνία Μεταβίβασης Υφιστάµενων Τίτλων – 24 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή
  • Έγκριση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εισαγωγή – 25 Νοεμβρίου 2015
  • Προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών της Τράπεζας – 26 Νοεµβρίου 2015 έως και την 30 Νοεµβρίου 2015 (συµπεριλαµβανοµένης)
  • Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών – 27 Νοεμβρίου 2015
  • Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών – 30 Νοεμβρίου 2015
  • Επανέναρξη ή, στην περίπτωση των Νέων Μετοχών, έναρξη διαπραγµάτευσης των κοινών µετοχών της Τράπεζας κατά την Ηµεροµηνία Επανέναρξης ∆ιαπραγµάτευσης – 1 Δεκεμβρίου 2015