Eurobank: Στο 2,38% του συνόλου των μετοχών της το ποσοστό του ΤΧΣ

Το ποσοστό των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνολικού αριθµού των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank διαµορφώθηκε σε 2,38%.

Η ανακοίνωση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία («Eurobank») γνωστοποιεί  σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3556/2007, και µε βάση τη σχετική ενηµέρωση που έλαβε από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») στις 2 ∆εκεµβρίου 2015, ότι, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων κοινών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 2 ∆εκεµβρίου 2015, το ποσοστό των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνολικού αριθµού των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθµού των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank. Συγκεκριµένα, διαµορφώθηκε σε 2,38%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 52.080.673 επί του συνόλου των 2.185.998.765 κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Ως προς τις ανωτέρω µετοχές του ΤΧΣ εφαρµόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 7α παρ. 2, 3 και 6 του ν. 3864/2010 (δικαιώµατα ψήφου που υπόκεινται σε περιορισµούς).