Eurobank Equities: Oι κορυφαίες επιλογές στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2024 – Περιθώριο ανόδου 21% για τον Γενικό Δείκτη

Σημαντικό περιθώριο ανόδου για την ελληνική αγορά αναμένει η Eurobank Equities στην ανάλυσή της για τη στρατηγική του 2024.

Οπως σημειώνει η Χρηματιστηριακή, η αποτίμησή της από κάτω προς τα πάνω υποδεικνύει 21% άνοδο για το ΧΑΑ (1.622 12m στόχος), που οφείλεται σε ένα μείγμα επαναξιολόγησης και αύξησης κερδών (EBITDA +9% για το σύμπαν μας χωρίς τα διυλιστήρια). Με τις ελληνικές μετοχές όχι μόνο να κλείνουν τη διαφορά ROE σε σχέση με τις αντίστοιχες μετοχές της ΕΕ, αλλά και να προσφέρουν πλέον premium αποδόσεις, πιστεύουμε ότι η επαναξιολόγηση είναι δικαιολογημένη και θα ενισχύσει την επίδραση των πρόσθετων ροών. Ο στόχος μας για το ASE αντιστοιχεί σε ERP 6,2%, που εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από το τρέχον ERP που ενσωματώνεται στις μετοχές της ΕΕ (c5,5%).

Από την άποψη της κατανομής, υποστηρίζουμε μια κλίση προς τις τράπεζες, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει η καλύτερη διασπορά κινδύνου-απόδοσης, με την Πειραιώς να αποτελεί την κορυφαία επιλογή μας (σταθερή παράδοση, κεφαλαιακή ενίσχυση, φθηνή αποτίμηση). Υποστηρίζουμε επίσης την υπερτονισμένη θέση στη ΔΕΗ (καλή λειτουργική εκτέλεση, εξαγορές και συγχωνεύσεις που αυξάνουν την αξία), την Jumbo (ισχυρή δυναμική, συναρπαστική απόδοση κινδύνου), τη Μυτιληναίος (επανακαθορισμένα επίπεδα κερδών, αυξανόμενη έκθεση στις ΑΠΕ) και την Τιτάν (φθηνή έκθεση στις δαπάνες για υποδομές στις ΗΠΑ, κυκλική ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα).

Συμφωνα με την Eurobank Equities οι ελληνικές μετοχές σημείωσαν άλλη μια χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων, με τον δείκτη ASE να σημειώνει άνοδο >40%, ξεπερνώντας τον δείκτη Stoxx 600 κατά >25 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (αύξηση EBITDA στα μέσα της δεκαετίας για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, αύξηση NII >50% για τις τράπεζες) συνδυάστηκαν με πτώση των ασφαλίστρων κινδύνου χάαρη στην αποκρυσταλλωμένη εγχώρια πολιτική σταθερότητα και τις προσδοκίες για την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα (IG), που προωθήθηκε περαιτέρω από το γενικό ράλι υπέρ του κινδύνου το 4ο τρίμηνο και τη χαμηλή τοποθέτηση. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας (+66%) υπερίσχυσε των άλλων τομέων, με την επιτυχή τοποθέτηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στην ΕΤΕ και την Alpha να αποδεικνύεται βασικός καταλύτης, διαλύοντας τις ανησυχίες για τον κίνδυνο υπερχείλισης και ωθώντας παράλληλα τους επενδυτές να κυνηγήσουν υψηλότερα τις τραπεζικές μετοχές.

Μετά τις ισχυρές αποδόσεις του 2023, ένα έντονα συζητούμενο ερώτημα προέκυψε πρόσφατα, δηλαδή τι μπορεί να οδηγήσει το επόμενο σκέλος σε υψηλότερα επίπεδα. Κατά την άποψή μας, το 2024 είναι έτοιμο να είναι ένα έτος “δύναμης και καλής τύχης” (ή αλλιώς Έτος του Δράκου) για τις ελληνικές μετοχές, υποστηριζόμενο από: 1) ένα υγιές μακροοικονομικό υπόβαθρο, με το ελληνικό ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί >2%, ένα ανώτερο αναπτυξιακό προφίλ έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. 2) συνεχιζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία (πρωτογενές πλεόνασμα >2%). 3) ευνοϊκή δυναμική του χρέους (το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους είναι σταθερό, δεν υπάρχουν σημαντικές αποπληρωμές τα επόμενα χρόνια, ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες <10% του ΑΕΠ έως το 2027e), 4) περαιτέρω συμπίεση των spreads μετά τη συμπερίληψη των GGBs στους δείκτες ομολόγων IG μετά την τελευταία αναβάθμιση του Δημοσίου από τον Fitch- 5) ελκυστικές αποτιμήσεις τόσο σε απόλυτη όσο και σε σχετική βάση, με τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της GR σε c6x 1year fwd EV/EBITDA (c15% discount έναντι του δικού τους ιστορικού και >20% discount έναντι των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ) και τις τράπεζες της GR σε 5-6x PE και 0. 7x P/TBV, έκπτωση c15% έναντι των ομοειδών της περιφέρειας.

Το 2023 κυριαρχήθηκε από την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Το 2024 το κυρίαρχο θέμα θα είναι πιθανότατα η πιθανή τοποθέτηση του ATHEX σε μια “λίστα παρακολούθησης” για επανακατάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές (οι αναθεωρήσεις πραγματοποιούνται συνήθως τον Ιούνιο). Η Ελλάδα ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο (αξιολόγηση IG), ενώ σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τις απαιτήσεις μεγέθους (π.χ. float), ιδίως μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις και δημόσιες εγγραφές. Η τελική απόφαση θα λάβει υπόψη τη διαβούλευση με τους επενδυτές, και ως εκ τούτου, η πραγματική ανακατάταξη θα γίνει το νωρίτερο το 2025. Από πλευράς συναλλαγών/αποτίμησης ωστόσο, αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα αρχίσουν να τοποθετούνται το 2024. Αν και η αναταξινόμηση παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη προοπτική, με το τελικό αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ πιθανών ενεργητικών εισροών και παθητικών εκροών, πιστεύουμε ότι η βραχυπρόθεσμη ανάγνωση κατά την πορεία προς το γεγονός θα είναι θετική, έχοντας κατά νου ότι οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να ενσωματώνουν ένα χάσμα απόδοσης >2,5pps υψηλότερο από τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους. Αυτό αντιστοιχεί σε προαιρετικότητα επανεκτίμησης έως και c30%, σύμφωνα με τους αριθμούς μας, υποστηρίζοντας έτσι την επόμενη ανοδική πορεία, καθώς οι ελληνικές μετοχές επαναπροσδιορίζονται σε επίπεδα πιο κοντά στα αντίστοιχα των αναπτυγμένων αγορών.