ΕΥΔΑΠ: Στις 22/6 η αποκοπή του μερίσματος – Oι στόχοι της εταιρείας για το 2018

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Απριλίου, στο κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας, η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς.

Στην εκδήλωση,  παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπενίσης, καθώς και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τα σημαντικά γεγονότα καθώς και των πρώτων μηνών του 2018.

Η συζήτηση που ακολούθησε, επικεντρώθηκε στο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, αναλύθηκαν διεξοδικά οι στόχοι,  ο στρατηγικός σχεδιασμός, η βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός  που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος της ΕΥΔΑΠ, καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική επέκτασης της Εταιρείας κυρίως μέσω των έργων στην Ανατολική Αττική, τα οποία θα αυξήσουν τις συνδέσεις αποχέτευσης αλλά και μέσω  της παραλαβής δημοτικών δικτύων ύδρευσης.

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔΑΠ (www.eydap.gr) στην ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2018.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 Αποκοπή Μερίσματος

(μετά την 15.6.2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2018