ΕΥΔΑΠ: Στο 61,33% τα δικαιώματα ψήφου της ΕΕΣΥΠ

Στο 61,33% ανέρχεται το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. στην ΕΥΔΑΠ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε..

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ’ αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, ο συνολικός αριθμός έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 65.319.740 (61,33%). Η  μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου οφείλεται στη μεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης  εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2018, από το Ελληνικό Δημόσιο στην “Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.” (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) 53.250.001 μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 380 του ν. 4512/2018, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016, με ισχύ από 1/1/2018.