EVIMA Ασφαλιστική: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις – Το παρασκήνιο

 

 EVIMAΤην 8-2-2013 εκτελέστηκε με τρόπο αριστοτεχνικό ένα προσχεδιασμένο και καλά μελετημένο έγκλημα κατά της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση έκλεισε η ασφαλιστική εταιρία ΕΒΗΜΑ με μια απόφαση διάτρητη νομικά και απαράδεκτη ηθικά.

Τις παρανομίες που έχουν διαπραχθεί από όσους συνέπραξαν στο έγκλημα αυτό θα διερευνήσει η δικαιοσύνη, καθώς όλοι όσοι έγιναν θύματα αυτής της μεθόδευσης θα απευθυνθούν αρμοδίως.

Ωστόσο σχετικά με όσα τα πρωτοφανή έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες, επισημαίνονται τα παρακάτω :

Την 05/02/13 έληξε η δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) της τροπολογίας που αφορά την προσθήκη  της παραγράφου 7 στο άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 (Α’ 250), για την δυνατότητα της ένταξης των ασφαλιστικών εταιρειών με την έκδοση προνομιούχων μετοχών του δημοσίου κατά τα πρότυπα των τραπεζών.

Στις 04/02/2013 εισηγήθηκε η Δ.Ε.Ι.Α. στην Ε.Π.Α.Θ. την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΕΒΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ – χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί στην εταιρία -, ενώ 4 ημέρες μετά, δηλαδή την Παρασκευή 08/02/2013 συνεδρίασε και αποφάσισε η Ε.Π.Α.Θ. επικυρώνοντας την προειλημμένη απόφαση για την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Τις επόμενες μέρες ψηφίζεται η προαναφερόμενη τροπολογία και γίνεται νόμος του κράτους, από την Βουλή των Ελλήνων, χωρίς να δοθεί η παραμικρή έστω δυνατότητα στην EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να ενταχθεί στον προαναφερόμενο  νόμο – αν αυτό θα ήταν απαραίτητο -, κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου από μέρους της εποπτικής αρχής, η οποία ενήργησε κατά παράβαση και  καθ υπέρβαση εξουσίας, λαμβάνοντας το έσχατο μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και όχι οποιοδήποτε άλλο ηπιότερο μέτρο, όπως προβλέπεται από το νόμο και έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν για άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η εποπτική αρχή ενήργησε με τον τρόπο αυτό, ενώ είχε ενημερωθεί επισήμως ότι η ασφαλιστική επιχείρηση κατόπιν απαίτησης της εποπτικής αρχής :

1)    Στις 18/02/2013  θα είχε αποστείλει τον εποπτικό ισολογισμό της 31/12/2012.

2)    Στις 28/02/2013 θα είχε αποστείλει τον ισολογισμό κλεισίματος της 31/12/2012 με το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή, που σαν αποτέλεσμα θα είχε να παρουσιαστούν τα πραγματικά επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία και

3)    Ενώ είχε ληφθεί απόφαση από την διοίκηση της εταιρίας και γνωστοποιηθεί προφορικά στην εποπτική αρχή, για νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων.

Διαβάζοντας την απόφαση περι ανάκλησης της λειτουργίας της ΕΒΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ δημιουργείται άμεσα το κρίσιμο κι εύλογο ερώτημα, από ποιά άραγε μεγάλη και άμεση απειλή προστάτευσε η εποπτική αρχή τους Έλληνες Πολίτες και διασφάλισε το Δημόσιο συμφέρον με αυτήν της την απόφαση, ενεργώντας  με απίστευτη ταχύτητα και ζήλο, θεωρώντας ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα προξενούσε ζημία, ενώ ταυτόχρονα με την απόφαση της αυτή η εποπτική αρχή προκάλεσε πολλαπλάσια ζημία στους ασφαλισμένους, στους παθόντες τρίτους, στους διαμεσολαβούντες, αλλά και στο Δημόσιο συμφέρον.

Η εποπτική αρχή και τα όργανά της, με την απόφαση της αυτή καταργώντας κάθε έννοια δεοντολογίας και χρηστών κανόνων εποπτείας, αποφάσισε χωρίς ουδεμία επίσημη η ανεπίσημη προειδοποίηση, τον άμεσο και ταχύτατο ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ και όχι

1) την καταβολή των απαιτούμενων επικαιροποιημένων κεφαλαίων ή

2) την εφαρμογή της παραγράφου 7, του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 (Α’ 250), που έρχεται στη Βουλή στις 11/02/2013 προς ψήφιση, (αν αυτό θα ήταν απαραίτητο).

Ως αποδεικνύεται από την αλληλογραφία μεταξύ της εταιρίας και της εποπτικής αρχής και είναι στη διάθεση παντός υπευθύνου, η Δ.Ε.Ι.Α. απέστειλε στην Εταιρεία την με αριθμό πρωτοκόλλου 110/18-01-2013 έκθεση ελέγχου, στην οποία ζητούσε τις απόψεις της εταιρίας μέχρι τις 28/01/2013 και την κάλυψη αναφερόμενου ελλείμματος στο Περιθώριο Φερεγγυότητας ποσού 5.639.471 ευρώ.

Η Εταιρεία απάντησε εμπεριστατωμένα και επαρκώς με την με αριθμό πρωτοκόλλου 832/28-01-2013 επιστολή της αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι :

1)    Μέρος του όποιου ελλείμματος καλύφθηκε με τις υπεραξίες αγορών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν την 02/10/2012 και την 14/12/2012, ποσού 1.798.129 ευρώ σύμφωνα με τον Ν 400/70.

2)    Με αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου σε μετρητά ποσού 3.000.000 ευρώ, η οποία πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 27/12/2012, με αντίστοιχη ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της εποπτεύουσας αρχής Δ.Ε.Ι.Α.

3)    Για το εναπομείναν ποσό  από 841.342 ευρώ το Δ.Σ. της Εταιρείας την 04/02/2013 αποφάσισε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για ποσό 855.000 ευρώ, για την οποία η Δ.Ε.Ι.Α. ήταν ενήμερη από την 28.01.2013 συνάντησή μας. Μέχρι την 08/02/2013 είχαν ήδη κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της ΑΜΚ ( με αριθμό  02.04.07.0006531) που τηρείται στην Νέα Proton Bank, ποσό 669.000 ευρώ.

Η εν λόγω αύξηση δεν ολοκληρώθηκε μόνο εκ του λόγου ότι με την αιφνιδιαστική απόφαση της ανακλήσεως υπήρξε δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών. Τέτοια ήταν η σπουδή για το άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης, που είναι ενδεικτικό ότι μέτοχος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την κατάθεση που πραγματοποιούσε για την συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς ενημερώθηκε περί της ανακλήσεως κυριολεκτικώς στο γκισε της τραπέζης

Όσον αφορά στο υποτιθέμενο έλλειμμα της Ασφαλιστικής Τοποθέτησης κατά ποσό ύψους 11.093.972 ευρώ που αναφέρεται στην απόφαση της Ε.Π.Α.Θ., δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από την εποπτική αρχή, για άγνωστους λόγους, οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία και που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, για το διάστημα από 01/10/2012 έως και σήμερα, που αναλυτικά είναι :

1)    Ακίνητο στον Ασπρόπυργο αντικειμενικής αξίας 3.986.147,06 ευρώ με ημερομηνία αγοράς 02/10/2012, που έχει διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση για ποσό 5.181.991,18 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά 30% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.

2)    Ακίνητο στον Δήμο Αθηναίων αντικειμενικής αξίας 112.413,60 ευρώ με ημερομηνία αγοράς 14/12/2012, που έχει διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση για ποσό 146.137,68 ευρώ, αυξημένη δηλαδή κατά 30% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.

3)    Προθεσμιακή κατάθεση στις 24/01/2013, στο κεντρικό κατάστημα της ALPHA BANK, ποσού 3.000.000 ευρώ, η οποία έχει επίσης διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.

4)    Αύξηση των προθεσμιακών καταθέσεων σε άλλες τράπεζες κατά το ποσό των 328.000 ευρώ, οι οποίες έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.400/70.

Επομένως η EVIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είχε αυξήσει και διαθέσει σε ασφαλιστική τοποθέτηση ήδη από την 01/10/2012 επιπλέον ποσό 8.656.129 ευρώ.

Συνεπώς το ποσό που απέμενε για να καλυφθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής ανέρχεται στο ποσό των 2.437.843 ευρώ (11.093.972 – 8.656.129), και το οποίο στην από 28/01/2013 απαντητική επιστολή η εταιρία είχε δεσμευθεί ότι θα διατεθεί ΑΜΕΣΑ.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει πέραν πάσης αμφισβήτησης και με στοιχεία για τα οποία ήταν ενήμερη η Εποπτική Αρχή και τα οποία για άγνωστους λόγους δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, ότι τα ποσά των ελλειμμάτων που αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Π.Α.Θ. είναι είτε αναληθή,  είτε λανθασμένα.

Επομένως αποδεικνύεται πλήρως ότι η Διοίκηση της Εταιρείας λειτούργησε άμεσα και σε καμία περίπτωση δεν εφησύχασε, όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

Για όλα τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα, πρέπει να υπάρξει άμεσος έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της Δ.Ε.Ι.Α. και της Ε.Π.Α.Θ., ιδιαίτερα δε σε επίπεδο διευθυντή και πρόεδρου της επιτροπής, ο όποιος ανέλαβε τα καθήκοντα του μόλις την 01/01/2013 και που έκανε την τιμή να δεχθεί τη διοίκηση της εταιρίας μόλις τρία λεπτά στο γραφείο του,  επικαλούμενος άλλες υποχρεώσεις ( η επίσκεψη είχε ανακοινωθεί και είχε γίνει αποδεκτή επισήμως με το πρωτόκολλο που ο κανονισμός της Τ.τ.Ε. όριζε ). Στην 3λεπτη αυτή συνάντηση δεν αναφέρθηκε το παραμικρό για ένα τόσο φλέγον και κρίσιμο για την EVIMA θέμα ήτοι αυτό της επιβίωσης της εταιρίας, γεγονός τουλάχιστον άξιο απορίας.

Η προϊσταμένη αρχή της εποπτείας προφανώς αποδέχθηκε αβασάνιστα την εισήγηση των στελεχών της Δ.Ε.Ι.Α., η οποία ελάμβανε επιβαρυντικά οικονομικά μεγέθη και στοιχεία από δύο διαφορετικές περιόδους αυτές του Ιουνίου 2012 και του Σεπτεμβρίου 2012, πράγμα επιστημονικά, ηθικά και δεοντολογικά απαράδεκτο, καθώς με τον τρόπο αυτό εμφανίστηκαν μη επαρκή κεφάλαια ύψους 35.000.000 ευρώ, πράγμα εντελώς αναληθές αφού τα οικονομικά στοιχεία που ελήφθησαν ήταν συνδυαστικά λάθος και μη ενημερωμένα, γιατί δεν ελάμβαναν υπ’ όψιν τους τα θετικά αναθεωρημένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.

Στην απόφαση της εποπτικής αρχής γίνεται αναφορά για το πραγματικά δυσμενές οικονομικό κλίμα που επηρεάζει δυσμενώς την ασφαλιστική αγορά και κατ’ επέκταση και την EVIMA, αλλά στα αποτελέσματά της εταιρίας αυτής καταγράφονται :

1.           Σημαντική αύξηση της ασφαλιστικής παράγωγης για το έτος 2012 της τάξης του 50%.

2.         Η είσπραξη του συνόλου της ασφαλιστικής παράγωγης άμεσα και απολύτως σε μετρητά.

3.         Τιμολόγιο ασφάλιστρων πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, ικανό να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

4.         Ποσοστό 60% των συνεργαζομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε αποκλειστική συνεργασία με την EVIMA.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ;

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΠΑΘΟΝΤΩΝ.

Αυτός είναι ο μόνος λόγος εμπιστοσύνης που κάνει την πορείας της εταιρίας και τα μεγέθη της ανοδικά σε αυτό το δυσμενέστατο οικονομικό κλίμα.

Σε άλλο σημείο στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται αναφορά στην  πιθανή κακή διαχείριση της Διοίκησης και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Σε ποια κακή διαχείριση και έλλειψη πολιτικών διαχείρισης κινδύνων αναφέρεται, όταν ήταν η ΜΟΝΗ Εταιρεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα που δεν είχε έκθεση σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, παρά τις έντονες προς τούτο πιέσεις!!!!!!!!!!!!!

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας δεν υπήρχαν προϊόντα τοξικά ή υψηλού κινδύνου. Να σημειωθεί επίσης ότι ενώ άλλες Εταιρείες του κλάδου την κρίσιμη περίοδο των τελευταίων 2 ετών, τοποθετούσαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, η Εταιρεία επένδυε τα χρήματα των ασφαλισμένων αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα.

Ισχύει άραγε το ενδεχόμενο η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της EVIMA, να έγινε για την υφαρπαγή των 40.000.000 και πλέον ευρώ σε μετρητά, με σκοπό την ενίσχυση του παραπαίοντος Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικού Κεφαλαίου????? που θα αποζημιώνει σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις περιορισμένα ( για θανατηφόρα ατυχήματα ), όταν η EVIMA – όπως και κάθε ασφαλιστική επιχείρηση – κατέβαλε αποζημιώσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων ( από 150.000 έως 1.000.000 ευρώ για τα ίδια ατυχήματα ) και  χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η ανυπολόγιστη ζημία σε 200 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, σε 500 συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, σε 1.300 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε 270.000 ασφαλισμένους και στους μικρομετόχους της Εταιρείας.

Αυτά σε παγκόσμια πρωτοτυπία συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, με την δραματική οικονομική κατάστασή της, και με την ανεργία να καλπάζει ανεξέλεγκτα κοντά στο 30%.

Το άμεσο κέρδος του Επικουρικού Κεφαλαίου το βλέπουν οι επαΐοντες και μη, ποια είναι άραγε η ζημία του Δημοσίου από την παύση της λειτουργίας μιας εταιρίας η οποία δεν χρωστούσε ένα ευρώ στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία ή οπουδήποτε αλλού, ποια είναι η ζημία των ασφαλισμένων που έχασαν χωρίς λόγο τα ασφάλιστρα τους – είναι κοινώς γνωστό ότι καμία εκκαθάριση μέχρι σήμερα δεν έχει  επιστρέψει λεφτά στους ασφαλισμένους -, ποια είναι η ζημιά όλων των δικαιούχων αποζημίωσης που πλέον έχει περιοριστεί δραματικά η απαίτηση τους ?

Το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά πρέπει να διερευνηθεί, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά και σίγουρα θα ανακύψουν και άλλα στο άμεσο μέλλον.