Ευρωσύμβουλοι: Σύμβαση με υπουργείο του Καζακστάν

Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν υπέγραψε η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. για το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη Μηχανισμού Ανάπτυξης Υπηρεσιών Προμηθευτών (Supplier Development Services) και την πιστοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με βάση Διεθνή Πρότυπα»

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, «το έργο έχει προϋπολογισμό 6,260,004$, διάρκεια 19 μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο δανειοδότησης του Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας του Καζακστάν από την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank).

Η εταιρία έχει ήδη υπογράψει και υλοποιεί από το Μάρτιο του 2019 σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση Εθνικής Μελέτης Βάσης για την κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Καζακστάν και την ανάπτυξη Στρατηγικής για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο Εθνικό Α.Ε.Π.». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,039,720$, διάρκεια 14 μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο δανειοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η  Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανέλαβε τον Ιούλιο έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Τεχνολογικού Πάρκου του Măgurele στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με προϋπολογισμό 157,332 € και διάρκεια 7 μηνών.

Επιπλέον η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία που από τον Ιανουάριο του 2019 υλοποιεί το έργο «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της Τουρκίας». Το έργο  έχει διάρκεια 36 μήνες, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός της  Ευρωσύμβουλοι είναι 75,000€.

Τέλος, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. συμμετέχει σε κοινοπραξία που συνεβλήθη με την Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Σύμβασης Πλαισίου (Framework Contract) LOT 2 – Exploring, Documenting and Analysing R&I policy issues».