Φαίνονται οφειλέτες στην Εφορία 367.253 άνθρωποι που χρωστάνε έως 1 ευρώ!

Επί συνόλου 3.750.195 οφειλετών του Δημοσίου, οι 367.253 χρωστάνε έως…  1 ευρώ, όπως προκύπτει από  την ανάλυση της λίστας οφειλετών- οφειλών στις εφορίες, στην Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.   

Σε σύγκριση, μάλιστα, με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται αύξηση του συνόλου των οφειλετών κατά 22.779 άτομα, αυτή προέρχεται κυρίως από τους οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 500 ευρώ (24.051 πρόσωπα), αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή πηγάζει από οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 1 ευρώ ήτοι 13.206 νέα πρόσωπα.

Αυτές οι οφειλές προκύπτουν κυρίως από πληρωμές φόρων, οι οποίες εκ παραδρομής έγιναν είτε σε στρογγυλοποιημένα ποσά είτε με διαφορά μερικών λεπτών  π.χ. με τη  διαφοροποίηση στις δόσεις.

Σε σχέση με πέρσι προστέθηκαν 196 με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ, εκτινάσσοντας το σύνολο των χρεών κατά σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ.