“Φάρος” για τους καραβο-τσακισμένους επιχειρηματίες – ιδιώτες η ρύθμιση των χρεών του Οργανισμού Λιβάνη

 

Γαλαντόμες αποδεικνύονται οι τράπεζες αλλά και το Δημόσιο, απέναντι στην εταιρεία Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη.

Η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και θα συζητηθεί στις 23 Μαΐου, είναι ζηλευτή τόσο από άλλες επιχειρήσεις, όσο βέβαια και από ιδιώτες οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα γνωρίζουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία,  το “σκληρό” πρόσωπο τραπεζών και Δημοσίου.

Ελπίζεται, τόσο τράπεζες, όσο και το Δημόσιο, να επιδείξουν ανάλογη “γαλαντομία” τόσο προς επιχειρήσεις, όσο και προς ιδιώτες, βασισμένη στο «ιρλανδικό μοντέλο», όπου μέρος του δανεισμού εξυπηρετείται και ένα άλλο τμήμα,  παραμένει «παγωμένο», με επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής έπειτα από πολλά χρόνια.

-Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι υποχρεώσεις του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη ανέρχονταν σε 19,95 εκατ. ευρώ με το 75% αυτών, ήτοι 14,96 εκατ. ευρώ, προς τις τράπεζες, οι οποίες συνδέονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

-Οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 1,64 εκατ. ευρώ, προς την εφορία σε 762.736 ευρώ και προς το προσωπικό σε 248.814 ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους πιστωτές ανέρχονται σε 2,34 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Από τα 14,9 εκατ. ευρώ χρέη προς τις τράπεζες, τα 3,36 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν μέσω μεταβίβασης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το γνωστό ακίνητο, όπου στεγάζεται το βιβλιοπωλείο του εκδοτικού οίκου, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους.

Το υπόλοιπο του δανεισμού, ύψους 11,54 εκατ. ευρώ, θα χωρισθεί σε δύο κατηγορίες: το εξυπηρετούμενο, ύψους 2,62 εκατ. ευρώ και το «παγωμένο», ύψους 8,93 εκατ. ευρώ, για τμήμα του οποίου θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων πληρωμής το έτος 2033 (!) Για μέρος του ποσού αυτού έχει συμφωνηθεί η καταβολή του σε μία δόση στο τέλος του 2033.

Οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2017 θα αποπληρωθούν σε 180 μηνιαίες, άτοκες δόσεις. Οσες δημιουργηθούν από τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης θα ρυθμισθούν σε 90 δόσεις. Ποσό 381.357 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% των μεταβιβαζόμενων στις τράπεζες ακινήτων, θα καταβληθεί από την εταιρεία για την αποπληρωμή μέρους των οφειλών της προς το Δημόσιο.

Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους θα καταβληθούν στο ακέραιο εντός 12 μηνών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Οι οφειλές προς προμηθευτές θα καταβληθούν ως εξής: σε 16 άτοκες δόσεις για απαιτήσεις έως 5.000 ευρώ, σε 30 δόσεις για απαιτήσεις από 5.001 έως 20.000 ευρώ, σε 42 δόσεις για απαιτήσεις από 20.001 έως 50.000 ευρώ και σε 54 δόσεις για απαιτήσεις πάνω από 50.000 ευρώ.

Η συμφωνία, τέλος, προβλέπει νέα χρηματοδότηση της εταιρείας από τις τράπεζες μέχρι του ποσού των 240.000 ευρώ.