Frigoglass: 63,4 εκατ. έφερε η ΑΜΚ

Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καλύφθηκε κατά 46,08% με την καταβολή συνολικού ποσού €63.459.341,82.

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε από 19 εκ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι άσκησαν εμπροθέσμως και πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους και αντιστοιχεί σε 174.588.263 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,36 έκαστη.

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, Boval S.A., κατέβαλε το συνολικό ποσό των €60.000.001,62, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €3.459.340,20 καταβλήθηκε από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης 204.296.311 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα πλαίσια της απόφασης της από 27.06.2017 Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ανωτέρω αναφερόμενου ποσού χωρίς κάλυψη των αδιάθετων μετοχών και η καταβολή του νέου κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά €62.851.774,68 με την έκδοση 174.588.263 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 έκαστη.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθεισών μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι το ποσό των €607.567,14, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποδοθούν στους μετόχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που έχει δηλωθεί από τους μετόχους οι οποίοι συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.