Γ .Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ ζητά περαιτέρω μείωση διοικητικών -φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 από το υπουργείο Οικονομικών, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Η έκθεση προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, έρχεται σε αναγνώριση και επιβεβαίωση των θετικών προσδοκιών για ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2022. Η ανοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το 2021, σε 6,9% από το 3,6%, η βελτίωση στους δείκτες απασχόλησης, με τη μείωση της ανεργίας στο 13% από το 16,5% για τον Σεπτέμβριο του 2021, η αύξηση της σωρευτικής ανάπτυξης των ετών 2021-2022 κατά 1,6% συγκριτικά με τις προβλέψεις, προϊδεάζουν για μία νέα εποχή ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Ενώ η ασφάλεια των ταμειακών διαθεσίμων και η οικονομική ενίσχυση με τους πρόσθετους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δείχνουν προς ένα ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακά αναβαθμισμένο οικονομικό περιβάλλον.

Ύστερα από αρκετά χρόνια, οι προοπτικές για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κινδυνεύουν κυρίως από εξωγενείς απειλές. Η εξέλιξη της πανδημίας, η κλιματική κρίση και οι – προσωρινές ελπίζουμε – διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές αγαθών και ενέργειας, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, διαρκή ετοιμότητα και ευέλικτη διαχείριση. Απαιτούν, κυρίως, υπευθυνότητα και νηφαλιότητα από όλες τις πλευρές, καθώς το τελευταίο που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα είναι οι άσκοπες εντάσεις και η λαϊκίστικη πλειοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διατηρεί τον ρόλο του ως διεκδικητής μεταρρυθμίσεων, που ευνοούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. 

Υποστηρίζει και προωθεί τη συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου αλλά και των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία. Διεκδικεί τη βελτίωση των προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν σχέδια ανάπτυξης. Ζητά την περαιτέρω μείωση των διοικητικών, αλλά και των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις, σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Υποστηρίζει τη δημιουργία γόνιμων συνθηκών την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Προτείνει και διεκδικεί δράσεις που προσθέτουν αξία στην οικονομία και στην κοινωνία, μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας”.