ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 31,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το εννεάμηνο του 2021, στο οποίο καταγράφηκαν καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου εννεαμήνου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 700,7 εκατ. ευρώ (261,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 658,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (238,6 εκ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 6,4%.
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 113,3 εκατ. ευρώ (45,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (38,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 18,5%.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 212,7 εκατ. ευρώ (76,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 181,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (67 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) σημειώνοντας αύξηση 17,0%.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021) έναντι κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 398,8 εκατ. ευρώ (150,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 390,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (136 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 29,4 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (8,0 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 38,4 εκατ. ευρώ (10,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 150,6 εκατ. ευρώ (52,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 138,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (46,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020)
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 72,2 εκατ. ευρώ (26,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (22,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα  104,2 εκατ. ευρώ (36,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 97,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (30,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Το σύνολο των Κεφαλαιουχικών Δαπανών στις 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 130,6 εκατ. ευρώ (61 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021). Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα  της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της Εταιρείας. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 124,2 εκατ. ευρώ (54,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 117,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (50,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 31,0 εκατ. ευρώ (18,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 33,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (14,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 81,8  εκατ. ευρώ (35,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (29,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Υπενθυμίζεται πως η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου, στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τομέα της θερμικής ενέργειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Στο λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 69,4 εκατ. ευρώ (42,9 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 26,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 0,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021) έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020).

Σημειώνεται πως ο Όμιλος προέβη σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% και 50% των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα. Εντός του Οκτωβρίου 2021 και μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών ολοκληρώθηκε η απόκτηση του επιπλέον 75% των μετοχών της ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Μετά την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών της συμφωνίας για το 50% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος θα έχει στην κατοχή του το 100% και των δυο εταιρειών. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστρόβιλου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης:

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 4.090 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 86,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Το Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 30.09.2021 σε περίπου 1.268,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.226,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 1.023,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2021 ανήλθαν σε 755,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30.06.2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τη μεταβολή των Αποτελεσμάτων και των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.