>Geniki Bank: Διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο

>

Διεύρυνση ζημιών και πτώση λειτουργικών εσόδων εμφάνισε το εννεάμηνο του 2010 η Geniki Bank σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ζημιές του ομίλου διαμορφώθιηκαν στα 304,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τη ζημιά 51,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των προβλέψεων.

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 126,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, τόσο στα έσοδα από τόκους όσο και στα έσοδα από προμήθειες.

Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, τα λειτουργικά έξοδα (εκτός προβλέψεων) ανήλθαν στα 116 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, επιβεβαιώνοντας τη γενική πολιτική αυστηρού ελέγχου που διατηρεί η τράπεζα στα κόστη της.
Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, το λειτουργικό αποτέλεσμα (πριν από προβλέψεις) ανήλθε στα 10,2 εκατ. ευρώ, παραμένοντας θετικό αν και σε μικρότερο επίπεδο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2009.
Οι γενικές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2010 είχαν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και στην εκτίμηση εισπραξιμότητας.
Ως συνέπεια, για το εννεάμηνο, η τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 312,7 εκατ. ευρώ.
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν στα 3,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,1% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 ενώ οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 339,7 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουλίου 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2010, κάτι που θα επιτρέψει στη Γενική Τράπεζα να συνεχίσει να εξυπηρετεί την πελατεία της στις παρούσες αντίξοες οικονομικές συνθήκες.