>Geniki Bank: Στις 22/6 η τακτική γενική συνέλευση

>
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Geniki Bank, στην οποία μεταξύ άλλων η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010 μέχρι 31.12.2010) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2011.Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.

4. Επικύρωση εκλογής μελών του δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

5. Επικύρωση ορισμού νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και σε υπαλλήλους της Τράπεζας της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών.

8. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 99.399.624,80 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

9. Διάφορα- Ανακοινώσεις.