Geniki Bank: σχεδόν μηδενικά τα Δάνεια για το 2012

Στην έκθεση του ΔΣ που συνόδευσε την ανακοινωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Geniki Bank περιέγραψε το “μαύρο” τραπεζικό 2012, αν και με πιο καμπυλωτές τις γωνίες: όλο και μικρότερες καταθέσεις, όλο και λιγότερα δάνεια. Και περιγράφει τους πυλώνες στους οποίους θα “πατήσει” συνολικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αντιμετωπίσει με τις μικρότερες απώλειες μια δύσκολη χρονιά.

Τι κι αν οι προβλέψεις για το επιτόκιο του ευρώ κάνουν λόγο εφέτος για πτωτική τροχιά, ευνοώντας όσους αποπληρώνουν κυρίως, στεγαστικά δάνεια ή αν τράπεζες προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια στους λογαριασμούς προθεσμίας, που συχνά ξεπερνούν το επίπεδο του 5%; Το 2012 η εκροή καταθέσεων θα συνεχιστεί, ενώ τα νέα δάνεια που θα χορηγηθούν θα είναι σχεδόν μηδενικά.

Η Geniki Bank στην έκθεση του ΔΣ αναφέρει ότι πολλοί δανειολήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ομαλά τις υποχρεώσεις τους. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σήμερα είναι η απώλεια καταθέσεων είτε λόγω του φόβου που έχει δημιουργηθεί στους καταθέτες ότι επίκειται η αποχώρηση της Ελλάδος από το ευρώ είτε λόγω του γεγονότος ότι εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων, οι καταναλωτές αποσύρουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες.

Η εκροή των καταθέσεων αδυνατίζει σημαντικά τους ισολογισμούς των τραπεζών με αποτέλεσμα να χρειάζονται επιπλέον κεφαλαία προς ενίσχυση αυτών. Η μείωση των υπολοίπων καταθέσεων στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει και το 2012, αναφέρει η Γενική, γι’ αυτό και οι προσπάθειες θα εστιαστούν κυρίως στη συγκράτηση των απωλειών της καταθετικής βάσης, μέσω καταθετικών προϊόντων με ελκυστικά επιτόκια.

Οι καταθέσεις πελατείας των ελληνικών τραπεζών την 30.08.2011 μειώθηκαν κατά € 27,0 δισ. σε σχέση με έναν χρόνο πριν και διαμορφώθηκαν σε € 220,2 δισ., εξαιτίας κυρίως της ανησυχίας για τη δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού δημοσίου και της οικονομικής συρρίκνωσης.

Επίσης, η Geniki Bank προειδοποιεί ότι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για την προσέλκυση καταθέσεων έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των καταθέσεων επηρεάζοντας την ικανότητα της τράπεζας να αναπτύσσει την καταθετική της βάση.

Κεφαλαιακές ανάγκες

Από την άλλη, οι πηγές ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών συνεχώς περιορίζονται και οι συνθήκες χρηματοδότησης επιδεινώνονται. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δανείζεται κατά κύριο λόγο από δυο πηγές: την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA). Σημειώνεται ωστόσο ότι όσο η διατραπεζική αγορά παραμένει κλειστή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τόσο η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχώς θα αυξάνεται.

Το 2012 αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ελληνικές τράπεζες, μεταξύ αυτών και η Γενική, θα επικεντρωθούν στη διαχείριση των συνεπειών των σημαντικών δημοσιονομικών δυσκολιών και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και στη συνεχή εγρήγορση για την αντιμετώπιση των θεμάτων ποιότητας του ισολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες στρατηγικής της Τράπεζας στην παρούσα φάση, αλλά και για το 2012 είναι: α) η μείωση των επισφαλειών μέσω μιας πιο αυστηρής πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, β) η εντατικοποίηση των ενεργειών για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων, και γ) ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών. Όπερ και εστί ότι αν το 2011 νέα δάνεια ή αναχρηματοδοτήσεις δόθηκαν με το σταγονόμετρο, το 2012 δεν θα περάσουν από την κρησάρα της πιστοληπτικής επάρκειας πελατών ούτε τα μισά…

Λόγω του αποκλεισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την διατραπεζική αγορά και λόγω της απομείωσης που υφίσταται ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού τόσο ως προς τα δάνεια όσο και από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, η τράπεζα υφίσταται σημαντικά ζητήματα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.