Hellastat: Περαιτέρω υποχώρηση της παραγωγής και κατανάλωσης ποτών

Ο εγχώριος κλάδος παραγωγής αλκοολούχων ποτών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. Η οικονομική ύφεση καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής έχουν περιορίσει δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα επιφέροντας μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Το 2010 ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά περίπου 20%, ενώ το 2011 ο ρυθμός πτώσης της αγοράς εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε.

Αρνητικά έχουν επιδράσει και οι ανοδικές τιμές των οινοπνευματωδών ποτών λόγω των διαδοχικών αυξήσεων στη φορολογία. Ο ΕΦΚ από τις αρχές του 2009 έχει αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώνεται σε €25,50 ανά λίτρο άνυδρου (Λ.Α.) αλκοόλης. Στα ελληνικά αποστάγματα, όπως το ούζο και το τσίπουρο, ο ΕΦΚ υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου των αλκοολούχων (δη-λαδή €12,75 ανά Λ.Α.). Στο σημείο αυτό τα προϊόντα του κλάδου υστερούν του κρασιού, το οποίο δεν υπόκειται σε ΕΦΚ, αλλά και της μπύρας, η οποία επιβαρύνεται με το ¼ του ΕΦΚ των αλκοολούχων.

Αποτέλεσμα της ύφεσης ήταν επίσης η κλιμάκωση του λαθρεμπορίου και της νοθείας (παράνομες εισαγωγές χύμα τσίπουρου από γειτονικές βαλκανικές χώρες όπως Βουλγαρία και Αλβανία)

Σε ορισμένους τομείς της αγοράς, όπως στο τσίπουρο και στην τσικουδιά, παρατηρείται το φαινόμενο διακίνησης μεγάλων χύμα αφορολόγητων ποσοτήτων, γεγονός που προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τα εμφιαλωμένα προϊόντα και απώλεια κρατικών εσόδων.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές κα-ταστάσεις 32 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

 Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγματος τo 2011 ενισχύθηκε κατά 5,2% σε €119,23 εκ. Το 62% των εταιρειών κατέγραψε μει-ωμένες πωλήσεις με τη μέση μεταβολή να έχει κα-ταστεί αρνητική (-4%).

 Τα αθροιστικά ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε €16,86 εκ., (+10% από το 2010), ενώ τα ΚΠΦ ενισχύθηκαν κα-τά 17%, στο ύψος των €9,18 εκ.

 Το περιθώριο μικτού κέρδους το 2011 υποχώρησε σε 28,6%, από 31,5% το 2010. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε σε 11,3% λόγω του περιορισμού των εξόδων διάθεσης των εταιρειών ενώ το περι-θώριο ΚΠΦ σημείωσε κάμψη σε 1,1%.

 Η διαχείριση υψηλών Απαιτήσεων και Αποθεμάτων διαμόρφωσαν τους δείκτες γενικής και άμεσης ρευ-στότητας σε 1,8 και 1,4 αντίστοιχα.

 Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 158 ημέ-ρες κυρίως λόγω της ιδιαίτερα βραδείας είσπραξης Απαιτήσεων (203 ημέρες).

 Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε, φτάνοντας στο επίπεδο 0,8 προς 1.

 Η δυνατότητα κάλυψης των τόκων από τα λειτουρ-γικά κέρδη βελτιώθηκε οριακά σε 2,4 φορές.

 Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) βελτιώ-θηκε από 2,3% σε 2,8%.