HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «HELLENiQ ENERGY» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1436 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 07.12.2023, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας

(Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με το θέμα της ημερήσιας διάταξης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, κατόπιν του από 1/12/2023 σχετικού αιτήματος, όπως συμπληρώθηκε στις 5/12/2023, του μετόχου «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ»),κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 108.430.304 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκε από τον ως άνω μέτοχο).