HOL: Στις 30/12 η έκτακτη γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Hellas On Line, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings και θυγατρικής αυτής εταιρίας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20.

2) Ορισμός των προνομίων των ως άνω εκδοθησομένων προνομιούχων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

3) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

4) Έγκριση της από 02.12.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε από την από 21.12.2010 Eκτακτη Γενική Συνέλευση.

5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και η τυχόν β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω έκτακτης γενικής συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.